Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt gepubliceerd over de invulling van het begrip overheid voor toepassing van de Wmb 2024

De sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen, heeft de vraag beantwoord of naar publiekrecht ingestelde rechtspersonen en of naar privaatrecht opgerichte rechtspersonen met een wettelijke taak als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016 onder de reikwijdte van het begrip ‘entiteit’ vallen zoals opgenomen in artikel 1.2, eerste lid, Wet minimumbelasting 2024.

Deel deze pagina