Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1323 resultaten

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:003:2024:5 Belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

04-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X en Y zijn gehuwd buiten gemeenschap van goederen. X is enig aandeelhouder van X BV en Y is enig aandeelhouder van Y BV. X BV wordt in 2021 ontbonden. Ook de vereffening wordt…

Standpunt gepubliceerd over omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks leidt tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 in geval…

KG:003:2024:4 Omvorming in tracking stocks vervreemding

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Leidt de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) in geval van meerdere aandeelhouders?…

Standpunt gepubliceerd over ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

03-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een schuld van een aandeelhouder aan een bank onder het schuldenbegrip van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, van…

KG:003:2024:3 ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. X heeft in 2023 in totaal € 900.000 geleend van A BV. Dit is € 200.000 hoger dan het maximumbedrag van € 700.000 zoals bepaald in artikel 4.14a,…

Standpunt gepubliceerd over cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

03-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over afzien van loon in het kader van een cafetariaregeling in verband met eventueel door de werkgever verschuldigde eindheffing.

KG:204:2024:9 cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

03-04-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Feiten en omstandigheden Rekenvoorbeeld Een werknemer wil graag een vergoeding ontvangen van € 600 voor het leasen van zonnepanelen. De werkgever verrekent eindheffing (80%) en premies werknemersverzekeringen (stel:  10%) over € 200 (€ 600 -/- € 400). Dit…

Standpunt gepubliceerd over toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap gepubliceerd

28-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in de situatie dat een voormalige kleindochtervennootschap wordt ontbonden en vereffend. Voorafgaand aan deze ontbinding en vereffening…

KG:023:2024:4 Toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap (tussenhoudsterregeling)

28-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige richt dochtervennootschap D op en stort daarin € 100 kapitaal. Met dit kapitaal verwerft D vervolgens van derden alle aandelen in KD voor een prijs van € 100. KD houdt op haar beurt alle…

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van activiteiten ambulancevervoer voor de zorgvrijstelling VPB.

27-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of bepaalde activiteiten in de sfeer van ambulancevervoer kwalificeren voor de zorgvrijstelling.

KG:211:2024:6 Zorgvrijstelling VPB. Werkzaamheideneis. Kwalificatie activiteiten ambulancevervoer

27-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Gemeenschappelijke Regeling voor ambulancevervoer verricht de volgende activiteiten: Vraag Vallen de activiteiten 1 t/m 6 onder de reikwijdte van artikel 5, lid 1, onderdeel c, sub 1˚ van de Wet op de vennootschapsbelasting…

Standpunt gepubliceerd over gebitsbescherming

26-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de medische vrijstelling van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1⁰ van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is op de…

KG:210:2024:4 Gebitsbescherming

26-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Tandtechnicus X vervaardigt op maat gemaakte gebitsbeschermers voor sporters en levert deze als zodanig. Deze gebitsbeschermers hebben het enkele doel het gebit van de gebruiker te beschermen in sportsituaties. X krijgt voor de vervaardiging…

Standpunt gepubliceerd over de reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van een aandelenbelang (aflopende deelneming?)

25-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft de vraag beantwoord of de indeplaatstreding van artikel 14a Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) meebrengt dat artikel 13, zestiende lid, Wet Vpb 1969 van…

KG:032:2024:2 Reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van aandelenbelang (aflopende deelneming?)

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Vraag Is bij B BV en C BV de deelnemingsvrijstelling van toepassing op het voordeel uit hoofde van de verkoop van de aandelen in X BV aan D BV? Antwoord Ja, op het voordeel…

Standpunt gepubliceerd over belastingverdrag Nederland-België: reikwijdte toepassing artikel 24 – werkzaamheden buitengaats – verwijderen mijnbouwinstallaties

25-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag en de Kennisgroep IBR Vpb/winst hebben een standpunt ingenomen over de reikwijdte van het artikel over werkzaamheden buitengaats (artikel 24) in het belastingverdrag tussen Nederland en België.

KG:041:2024:10  Belastingverdrag Nederland-België: reikwijdte toepassing artikel 24 – werkzaamheden buitengaats – verwijderen mijnbouwinstallaties

25-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in België gevestigde onderneming voert in opdracht van de exploitant van een buiten bedrijf gestelde mijnbouwinstallatie diverse werkzaamheden uit op het Nederlandse deel van het continentaal plat. De werkzaamheden bestaan uit het van…

Standpunt gepubliceerd over het begrip 'objectieve onderneming' in relatie tot het voortzettingsvereiste en de bezitstermijn.

22-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft in samenwerking met de Kennisgroep successiewet een standpunt gepubliceerd over het begrip ‘objectieve onderneming’ in relatie tot het voortzettingsvereiste en de bezitstermijn.

KG:212:2024:2 Objectieve onderneming, één of meer ondernemingen, voortzettingsvereiste en bezitsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

22-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De activiteiten van X BV omvatten het inkopen en verkopen van bepaalde producten en laat zich onderscheiden in detailhandel en groothandel. De beide onderdelen verschillen onder andere door: In 2016 is erflater overleden waardoor…

Standpunt gepubliceerd over de belastingplicht van een lesvrachtauto voor de BZM

20-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of vrachtauto’s (zoals bedoeld in artikel 3, onderdeel a, Wet belasting zware motorrijtuigen) die ingericht zijn als lesauto, belastingplichtig zijn voor de BZM.

KG:013:2024:1 Is een lesvrachtauto ‘bestemd of wordt deze gebruikt’ voor goederenvervoer over de weg?

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het besluit Toepassing Wet Belasting zware motorrijtuigen (regeling vervallen per: 1-10-2023) waren lesvrachtauto’s - mits de lesbestemming bleek uit de dubbele bediening en er feitelijk geen goederen mee worden vervoerd anders dan als…

Standpunt gepubliceerd over verdrag NL-DEU, art. 18, heffingsrecht bij detachering experts door publiekrechtelijke instelling

20-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van het overheidsartikel (artikel 18) in het belastingverdrag tussen Duitsland en Nederland bij detachering van experts van Nederland naar Duitsland.

KG:041:2024:9 Verdrag NL-DEU, art. 18, heffingsrecht bij detachering experts door publiekrechtelijke instelling

20-03-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse publiekrechtelijke instelling (hierna: Nederlandse instelling) heeft voor verschillende specialistische functies samenwerkingsverbanden gesloten met een in Duitsland gevestigde publiekrechtelijke instelling (hierna: Duitse instelling). In dit kader worden verschillende in Nederland woonachtige experts voor…

Standpunt vervallen over dienstbetrekkingseis, in dienst bij VOF

19-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Standpunt KG:003:2022:1 is per 14 maart 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 14 maart 2024, Stcrt. 2024,7703. In artikel I, onderdeel C, van dit besluit is een nieuw onderdeel 5.4.2a toegevoegd. Dit…

Handleiding gepubliceerd over voorkoming van dubbele belasting bij artiesten en sporters in de Vennootschapsbelasting

19-03-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft een handleiding opgesteld als hulpmiddel bij de voorkoming van dubbele belasting ter zake van inkomsten van sporters en artiesten in de Vennootschapsbelasting.Deze handleiding is gedeeld met medewerkers van…