Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Kwalificatie gepubliceerd van een Vennootschap onder firma naar het recht van België

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vennootschap onder firma naar het recht van België opnieuw gekwalificeerd. Dit naar aanleiding van de wijziging van het

Standpunt over schulden ter financiering van persoonsgebonden aftrekposten en box 3 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de behandeling van schulden ter financiering van persoonsgebonden aftrekposten in box 3.

Standpunt over kwijtschelding van een lening en negatieve persoonsgebonden aftrek gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft het standpunt ingenomen dat een kwijtschelding van een lening die is ingegaan ter bekostiging van scholingsuitgaven niet in aanmerking kan worden

Standpunt over de IACK in een situatie van co-ouderschap en een nieuwe partner gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) in een situatie van co-ouderschap en het krijgen

Standpunt over geërfde naburige rechten in box 3 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de fiscale behandeling van geërfde naburige rechten in box 3.

Standpunt over de fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de fiscale gevolgen van de verkoop van een hulpmiddel.

Standpunt over het niet toekennen van de IACK bij een gezin dat in België verblijft gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over het niet toekennen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) bij een gezin dat in België verblijft.

Standpunt over ondertekening echtgenote bij periodieke gift gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt over ondertekening echtgenote bij periodieke gift gepubliceerd.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Nieuwsbericht
 - 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft het bijgewerkte overzicht van u-rendementen en marktrenten gepubliceerd.

Standpunt over het moment van betalen bij financial lease en het bedrag waarvoor investeringsfaciliteiten gelden gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt ingenomen over het betalingscriterium bij een financial leaseovereenkomst en voor welk bedrag investeringsaftrek en VAMIL