Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW-gegevens

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van fiscaal partnerschap in het geval een werknemer zijn of haar partner niet heeft aangemeld bij de

Standpunt gepubliceerd over voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of voor voorlopige verliesverrekening de (definitieve) aanslag waarmee het verlies wordt verrekend onherroepelijk moet

Standpunt gepubliceerd over hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

Standpunt gepubliceerd over een mantelzorgwoning en de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn van een mantelzorgwoning voor de ouders in de tuin van de belastingplichtige voor de eigenwoningregeling en voor de

Standpunt gepubliceerd over box 3 en lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoning

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 over een lidmaatschapsrecht van een belastingplichtige in een coöperatie die de eigendom heeft van een

Standpunt gepubliceerd over box 3 bij een recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 van het bezit van een recreatiewoning die staat op gehuurde grond van een recreatiepark.

Standpunt gepubliceerd over de waardering van een woning voor de eigenwoningreserve

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of bij de bepaling van de eigenwoningreserve rekening moet worden gehouden met de waardering van een verhuurde woning in box 3.

Standpunt gepubliceerd over moment van realiseren eigenwoningreserve na tijdelijke verhuur van de eigen woning

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wanneer een belastingplichtige een eigenwoningreserve realiseert bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning.

Standpunt gepubliceerd over heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst en Kennisgroep formeel recht hebben de vragen beantwoord of en zo ja, op welke wijze de inspecteur bij het opleggen van een navorderingsaanslag rekening

Standpunt gepubliceerd over periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake is van wezenlijke onzekerheid wanneer de belastingplichtige de periodieke gift kan beëindigen in de situatie dat