Ga direct naar de inhoud

Inkomstenbelasting

25-05-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de voorwaarden voor aftrekbaarheid van uitgaven aan een (medisch) pedicure als uitgaven voor specifieke zorgkosten.
23-05-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap bij volgtijdelijke opname in een verpleeghuis.
23-05-2023 -  - De Kennisgroep resultaat uit overige werkzaamheden heeft een vraag beantwoord over een besloten fonds voor gemene rekening en toepassing van de terbeschikkingstellingsregeling in de zin van art.
17-05-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten van hyperbare zuurstoftherapie aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.
12-05-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de fiscale behandeling in box 3 van cryptomunten die zijn ontstaan uit een fork.
11-05-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een vraag beantwoord over de dieetkostenaftrek in de inkomstenbelasting. De vraag wordt beantwoord of beide co-ouders recht hebben op aftrek van een
09-05-2023 -  - De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt ingenomen over het doteren aan de fiscale oudedagsreserve ten aanzien van een gebroken boekjaar, een lang boekjaar en de
25-04-2023 -  - De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is de termijnen van een uitkerende lijfrente te laten vaststellen op 1 januari van het jaar,
25-04-2023 -  - De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of een recht op een ingegane reeks termijnen uit een lijfrenterekening of een lijfrentebeleggingsrecht overgaat
20-04-2023 -  - De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of twee ongehuwd samenwonenden waarbij een pleegkind staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen