Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Internationaal Belastingrecht

Standpunt over het verbod op extraterritoriale belastingheffing en de Wet bronbelasting 2021 gepubliceerd

11-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het verbod op extraterritoriale belastingheffing uit artikel 10 van het belastingverdrag met Frankrijk in de weg staat aan heffing van

Standpunt over de Duitse Grundrente gepubliceerd

06-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt over de Duitse Grundrente gepubliceerd. De Grundrente is een toeslag op de Rentenversicherung en is daarom net als een

Standpunt over fictieve Braziliaanse bronbelasting en kostenaftrek gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of kostenaftrek kan worden toegepast op fictieve Braziliaanse bronbelasting.

Standpunt over gebroken boekjaar, tariefwijziging en toepassing artikel 36, tweede lid, onderdeel b, Bvdb 2001 gepubliceerd

22-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord wat het voor de toepassing van artikel 36, tweede lid, onderdeel b, Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 betekent als de

Standpunt over verrekening van Duitse bronbelasting op interest over een mezzaninelening gepubliceerd

22-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of Nederland voorkoming van dubbele belasting moet verlenen voor de door Duitsland ingehouden bronbelasting op de interest over een

Standpunt over kwalificatie Zwitserse Anlagestiftung voor toepassing van het Verdrag Nederland-Zwitserland gepubliceerd

22-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of een Zwitserse Anlagestiftung voor het Verdrag Nederland-Zwitserland kwalificeert als pensioenfonds.

Standpunt over een bestaande eigenwoningschuld van een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige gepubliceerd

15-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de aflossingsvrije lening die vóór 2013 voor een in het buitenland gelegen woning is aangegaan als een bestaande eigenwoningschuld kan

Standpunt over belastingverdrag met Zwitserland; tarief pensioeninkomsten gepubliceerd

28-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB-niet winst/loonbelasting/PH-aanslag heeft een vraag beantwoord over artikel 18 van het belastingverdrag Nederland-Zwitserland. De vraag ziet op de berekening van de belasting

Standpunt over lerarenartikel in verdrag met België gepubliceerd

28-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De kennisgroep IBR IB-niet winst/loonbelasting/PH-aanslag heeft een vraag beantwoord over het lerarenartikel in het belastingverdrag Nederland – België. De vraag ziet op een leraar die gaat werken

Standpunt over werknemer op Nederlandse veerboot gepubliceerd

28-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB-niet winst/loonbelasting/PH-aanslag heeft een vraag beantwoord over artikel 15, derde lid, belastingverdrag Nederland – België 2001. Een fiets- en voetveer kwalificeert als