Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Internationaal Belastingrecht

Standpunt over de kwalificatie van het stallen en ter beschikking stellen van vervoermiddelen als vaste inrichting gepubliceerd

23-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of stallingslocaties in combinatie met het ter beschikking stellen van vervoermiddelen door een buitenlandse onderneming, een vaste

Standpunt over afdrachtvermindering en in strijd met het belastingverdrag geheven bronheffing gepubliceerd

22-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of bij de toepassing van de afdrachtvermindering van artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965 rekening gehouden kan worden met

Standpunt over de Interest- en royaltyrichtlijn in relatie tot de vestigingsplaatsfictie en fiscale eenheid gepubliceerd

16-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of de Interest- en royaltyrichtlijn zich verzet tegen belastingheffing over rente die een naar België verplaatste en in een BVBA

Standpunt inzake heffing over dividenduitkering door naar Malta verplaatste vennootschap aan in Nederland woonachtige aandeelhouder gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het Verdrag Nederland–Malta aan Nederland de keuze laat om dividendbelasting dan wel inkomstenbelasting te heffen over een

Standpunt over vertaling "pension scheme" in het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het Engelse begrip “pension scheme” in het protocol behorende bij het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk (eenmalig) onjuist is

Standpunt over ineens afgeschreven voortbrengingskosten en de tweede limiet gepubliceerd

02-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of voortbrengingskosten van immateriële activa, die op grond van artikel 8, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 jo. artikel

Standpunt over verrekening Roemeense bronbelasting op rente gepubliceerd

02-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of Roemenië 3% bronbelasting mag heffen over de rente die een in Nederland gevestigde vennootschap ontvangt van een in Roemenië

Standpunt over dividenduitkering door FBI aan Zwitsers pensioenfonds gepubliceerd

02-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of een dividenduitkering door een in Nederland gevestigde fiscale beleggingsinstelling aan een in Zwitserland gevestigd pensioenfonds is

Standpunt over niet-aftrekbare rentelasten en de tweede limiet gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of niet-aftrekbare rentelasten ook in mindering moeten worden gebracht op de voor de tweede limiet kwalificerende buitenlandse inkomsten.