Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Invordering

Standpunt over invorderen invorderingsrente met betalingsvordering gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op grond van artikel 19 lid 1 Invorderingswet 1990 kan de ontvanger van een derde, die geld verschuldigd is aan de belastingschuldige, vorderen de belastingschuld van de belastingschuldige te

Standpunt over ambtshalve vermindering invorderingsrente voor bezwaar vatbaar gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Als een te laat betaalde belastingaanslag achteraf wordt verminderd, betaalt de ontvanger naar rato de teveel betaalde invorderingsrente terug. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de

Standpunt over de gevolgen van het inbrengen van een IB-onderneming in een BV voor uitstel van betaling gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Een IB-onderneming kan worden ingebracht in een BV. Ook belastingschulden kunnen worden ingebracht. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de gevolgen van het

Standpunt over verifieerbaarheid na faillissementsdatum opgelegde boete gepubliceerd

26-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civielrecht heeft de vraag beantwoord of een bestuurlijke boete verifieerbaar is in het faillissement van de belastingschuldige. Het gaat om een boete die betrekking

Standpunt over bezwaar tegen invorderingsrente betalingsregeling coronaschulden gepubliceerd

22-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

In september 2022 hebben ondernemers met ‘coronaschulden’ een beschikking ontvangen waarin een betalingsregeling wordt toegekend. In de beschikking wordt een termijnbedrag genoemd. Door steeds