Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Invordering

Standpunt gewijzigd bekendmaking belasting vof

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft wat tekstuele wijzigingen aangebracht in standpunt KG:207:2024:4. In plaats van 'bekendmaking belastingaanslag aan een vof' staat er nu:

Standpunt gepubliceerd over bekendmaking belastingaanslag aan een vof die is opgehouden te bestaan

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger de alternatieve wijze van bekendmaking van belastingaanslagen van artikel 8, tweede lid, Iw 1990 kan gebruiken

Standpunt gewijzigd over verlenging verjaring

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft het standpunt over de verlenging van de verjaring door uitstel verleend aan de aansprakelijk gestelde ge├╝pdatet. Er is een verwijzing toegevoegd

Standpunt gepubliceerd over verlenging van de verjaring door uitstel verleend aan de aansprakelijk gestelde

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft naar aanleiding van een arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 28 november 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2936, een vraag beantwoord over de uitleg van

Standpunt gewijzigd over de gevolgen voor de belastingschuld van ruisende terugkeer

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft het standpunt gewijzigd over de gevolgen van ruisende terugkeer. In het standpunt stond dat als de ontvanger instemt met schuldoverneming door de

Standpunt gepubliceerd over de conserverende aanslag bij pensioenaanspraken

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de conserverende aanslag bij pensioenaanspraken. De kennisgroep heeft beoordeeld of de individuele inkomensbestanddelen van

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen voor de belastingschuld van ruisende terugkeer

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft een standpunt ingenomen over de gevolgen voor de belastingschuld, als een ondernemer zijn bv met een ruisende terugkeer omzet naar een eenmanszaak.

Standpunt gepubliceerd over de betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de betalingscapaciteit bij kwijtschelding. De ontvanger kan bepalen dat een belastingschuldige een bepaald bedrag moet

Standpunt gepubliceerd over problematische schuldensituatie en kwijtscheldingsverzoeken

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over het begrip problematische schuldensituatie. De Kennisgroep beantwoordt ook welke ruimte er is om uitstel van betaling te

Standpunt gepubliceerd over vergoeding wettelijke rente over teruggaaf invorderingsrente en vervolgingskosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger op grond van het Burgerlijk Wetboek wettelijke rente moet vergoeden over een ambtshalve teruggaaf van