Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Invordering

Standpunt gepubliceerd over de betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de betalingscapaciteit bij kwijtschelding. De ontvanger kan bepalen dat een belastingschuldige een bepaald bedrag moet

Standpunt gepubliceerd over problematische schuldensituatie en kwijtscheldingsverzoeken

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over het begrip problematische schuldensituatie. De Kennisgroep beantwoordt ook welke ruimte er is om uitstel van betaling te

Standpunt gepubliceerd over vergoeding wettelijke rente over teruggaaf invorderingsrente en vervolgingskosten

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger op grond van het Burgerlijk Wetboek wettelijke rente moet vergoeden over een ambtshalve teruggaaf van

Standpunt over verrekening van een verjaarde teruggaaf gepubliceerd

22-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft een vraag beantwoord over een verjaarde, materiƫle teruggaaf omzetbelasting. Gevraagd werd of een verjaarde teruggaaf kan worden verrekend met de

Standpunt over vraagstukken inzake de Irimierente van art. 28c Iw 1990 gepubliceerd

20-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

In een aantal lopende dossiers zijn verschillende vragen naar boven gekomen inzake de Irimierente van artikel 28c Iw 1990. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft deze vragen beantwoord.

Standpunt over de gevolgen van vermogen met BEM-clausule voor uitstel en kwijtschelding gepubliceerd

18-04-2023 -

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of een meerderjarige burger met een bankrekening met BEM-clausule, uitstel van betaling en/of kwijtschelding kan krijgen voor

Standpunt over rechten ontlenen aan de verklaring betalingsgedrag gepubliceerd

18-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of een inlener rechten kan ontlenen aan een verklaring betalingsgedrag die ziet op de uitlener en welke gevolgen dat heeft voor

Standpunt over overlap in vergoeding invorderingsrente gepubliceerd

28-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

In een aantal bijzondere gevallen lijkt de ontvanger op grond van de Invorderingswet 1990 dubbel invorderingsrente te moeten vergoeden. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag

Standpunt over schuldbemiddeling door beschermingsbewindvoerder gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De ontvanger krijgt verzoeken om schuldsanering, die namens de belastingschuldige zijn ingediend door een persoon die benoembaar is als beschermingsbewindvoerder, maar in de specifieke casus niet de

Standpunt over toepasselijkheid artikel 2:23c BW op belastingschulden gepubliceerd

09-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Op grond van artikel 2:23c lid 1 BW kan de vereffening van een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan worden heropend, als blijkt van het bestaan van een bate. Op grond van artikel 2:23c lid 2 BW