Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag wat moet worden

Standpunt gepubliceerd over artikel 6, zesde lid, Wet LB. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (verleggingsregeling) bij een buitenlandse werkgever die

Standpunt gepubliceerd over bijzondere invaliditeitsverhoging

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van een bijzondere invaliditeitsverhoging voor de loonheffing.

Standpunt gepubliceerd over de versobering van de 30%-regeling, wisseling van inhoudingsplichtige

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop percentages van 30, 20 of 10 bij een

Standpunt gepubliceerd over versobering 30%-regeling en verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop in een maand waarin een 20-maandsperiode

Standpunt gepubliceerd over de versobering van de 30%-regeling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag hoe moet worden omgegaan met situaties waarin geen

Standpunt gepubliceerd over gebruikelijk loon bij commissaris-bv

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over een uit een commissaris-bv genoten beloning.

Standpunt gepubliceerd over aanvraag A1-verklaring

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een A1-verklaring door de werkgever.

Standpunt gepubliceerd over aanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid door de werkgever.

Standpunt gepubliceerd over aanvraag tewerkstellingsvergunning

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning door de werkgever.