Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt gepubliceerd over een personeelslening voor een thuisaccu of laadbox

25-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt ingenomen dat een werkgever het rentevoordeel van een personeelslening voor een thuisaccu en een laadbox kan aanwijzen als

Standpunt over artikel 10ea UBLB en einde looptijd 30%-regeling gepubliceerd

24-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 10ea Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 en een loonbetaling in de kalendermaand waarin de 30%-regeling

Standpunt over overgang van onderneming en pseudo-eindheffing bij excessieve vertrekvergoedingen gepubliceerd

24-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van artikel 32bb Wet LB 1964 bij overgang van onderneming in de zin van artikel 7:662 BW.

Standpunt over arbovrijstelling bij persoonsbeveiliging werknemer gepubliceerd

22-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt ingenomen dat de arbovrijstelling kan worden toegepast in een geval waarin de werkgever persoonsbeveiliging inhuurt voor de werknemer gedurende

Standpunt over 30%-regeling en elders belast loon gepubliceerd

08-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 10ea, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 als sprake is van elders belast

Standpunt over heffing Zvw bij uitkering stamrecht gepubliceerd

27-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord op welke wijze de heffing van de Zorgverzekeringswet plaatsvindt bij het uitkeren van een stamrechtaanspraak als bedrag ineens.

Standpunt over artikel 11, tweede lid van Verordening (EG) nr. 883/2004 gepubliceerd

18-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 11, tweede lid van Verordening (EG) nr. 883/2004 (hierna: V 883/2004) ten aanzien van een inwoner van een

Standpunt over herrekening vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding gepubliceerd

18-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de herrekening van een vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding.

Nieuwsberichten over de Wet toekomst pensioenen (WTP) gepubliceerd

06-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Per 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) in werking getreden. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft hierover twee nieuwsberichten gepubliceerd:

Standpunt over overdracht tegenwaarde verlof gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het fiscaal genietingsmoment wanneer de werknemer ervoor kiest om bij het einde van de dienstbetrekking zijn verlofrechten in