Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten

Standpunt gepubliceerd over cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over afzien van loon in het kader van een cafetariaregeling in verband met eventueel door de werkgever verschuldigde eindheffing.

Standpunt gepubliceerd over aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding als sprake is van verschillende verlofsoorten binnen het

Standpunt gepubliceerd over waardering koffiebekers

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de waardering van verstrekte koffiebekers.

Standpunt gepubliceerd over zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de belastbaarheid van het inkomen van een niet in Nederland woonachtige werknemer die zijn

Standpunt gepubliceerd over reiskosten bij tijdelijk verblijf

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de gerichte vrijstelling voor reiskosten in het geval van tijdelijk verblijf op een camping.

Standpunt gewijzigd over A1-verklaring

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt over de A1-verklaring gewijzigd. Per abuis stond de volgende zin in de beschouwing: "Als de werkgever een onafhankelijke derde (bijvoorbeeld

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag wat moet worden

Standpunt gepubliceerd over artikel 6, zesde lid, Wet LB. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 6, zesde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (verleggingsregeling) bij een buitenlandse werkgever die

Standpunt gepubliceerd over bijzondere invaliditeitsverhoging

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van een bijzondere invaliditeitsverhoging voor de loonheffing.