Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt gepubliceerd over reikwijdte afspraak kostenvergoeding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de reikwijdte van een afspraak met de Belastingdienst over een verblijfkostenvergoeding.

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties

Standpunt gepubliceerd over aansluiting cao Rijk

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over aansluiting bij de gerichte vrijstelling voor verblijfskostenvergoedingen op grond van de cao Rijk.

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, vergoeding genoten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag wanneer sprake is

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten

Standpunt gepubliceerd over cafetariaregeling, (on)mogelijkheid verhaal eindheffing

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over afzien van loon in het kader van een cafetariaregeling in verband met eventueel door de werkgever verschuldigde eindheffing.

Standpunt gepubliceerd over aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het aanpassen van de vaste reiskosten- en thuiswerkvergoeding als sprake is van verschillende verlofsoorten binnen het

Standpunt gepubliceerd over waardering koffiebekers

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de waardering van verstrekte koffiebekers.

Standpunt gepubliceerd over zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen met betrekking tot de belastbaarheid van het inkomen van een niet in Nederland woonachtige werknemer die zijn

Standpunt gepubliceerd over reiskosten bij tijdelijk verblijf

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de gerichte vrijstelling voor reiskosten in het geval van tijdelijk verblijf op een camping.