Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt over afdracht loonheffing bij toepassing van de concernregeling gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt ingenomen dat bij toepassing van de concernregeling onder bepaalde omstandigheden een inhoudingsplichtige die niet het hoogste loon heeft de

Standpunt over waardering aandelen met vervreemdingsverbod gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de waardering van ter beurze genoteerde aandelen met een vervreemdingsverbod die een werkgever toekent aan zijn werknemers.

Standpunt over renseigneringsverplichting profileringsfonds gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft het standpunt ingenomen dat een onderwijsinstelling niet verplicht is om informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over uitkeringen aan een student

Standpunt over het verhalen van helft van de WGA-component in vervangende premie Whk op loon uit Wsw-dienstbetrekking gepubliceerd

22-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of een werkgever de helft van de WGA-component in de vervangende premie Werkhervattingskas mag verhalen op het loon uit een

Standpunt over aftopping 30%-regeling en uitgezonden werknemers gepubliceerd

13-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 31a Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964). Op 1 januari 2024 treedt de aftopping van de

Standpunt over aftopping 30%-regeling en elders belast inkomen gepubliceerd

13-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964. Op 1 januari 2024 treedt de aftopping van de 30%-regeling in

Standpunt over renseigneringsverplichting tbs-instelling gepubliceerd

25-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of een tbs-instelling verplicht is informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over vergoedingen aan patiƫnten.

Standpunt over onbelaste vergoeding voor opladen auto van de zaak gepubliceerd

02-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord welke vergoeding een werkgever onbelast mag geven aan de werknemer die de auto van de zaak bij zijn woning oplaadt.

Standpunt over overlijdensuitkering en moment beƫindiging dienstbetrekking gepubliceerd

18-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep cao (collectieve arbeidsovereenkomst) heeft een vraag beantwoord over de vrijstelling in de Wet op de loonbelasting 1964 voor een eenmalige overlijdensuitkering.

Standpunt over inhouden premie sociaal fonds op brutoloon gepubliceerd

18-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep cao (collectieve arbeidsovereenkomst) heeft een vraag beantwoord over de inhouding op het loon van een werknemer van een bijdrage aan de Stichting Sociaal Fonds Retail Non-Food. Mag de