Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt gepubliceerd over aanwijzen vergoeding huisvestingskosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de aanwijzing van vergoedingen voor eerste en dubbele huisvestingskosten als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling.

Standpunt gepubliceerd over medische keuring chauffeurskaart

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de vergoeding van de kosten van een geneeskundige verklaring ten behoeve van de aanvraag van een chauffeurskaart en registratie

Standpunt gepubliceerd over overlijdensuitkering

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van een overlijdensuitkering. Het standpunt KG:204:2023:3 wordt hierbij ingetrokken.

Standpunt gepubliceerd over toepassing van het anoniementarief

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het anoniementarief als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen vaste woonplaats meer heeft.

Standpunt gepubliceerd over correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over correctie bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling.

Standpunt gepubliceerd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding) van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een niet in Nederland wonende

Standpunt gepubliceerd over vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over het vrijgesteld vergoeden van de kosten voor internationale scholen.

Standpunt gewijzigd over waardering aandelen met vervreemdingsverbod KG:204:2023:9

Nieuwsbericht
 - 

In het eerder gepubliceerde standpunt van de Kennisgroep loonheffing algemeen zijn per abuis onder de beschouwing, bij de bewijsregel, de voorwaarden niet opgenomen op grond waarvan een afwaardering

Standpunt gepubliceerd over belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de door een werkgever betaalde belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting.

Standpunt gepubliceerd over onderbroken loontijdvak

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de berekening van de loonheffing bij een fulltime werknemer met een onderbroken loontijdvak.