Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt herroepen schenking, herleven eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of na herroepen van een schenking waarvoor een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, bij een nieuwe schenking door dezelfde

Standpunt giftbegrip, betalen studiekosten kind door ouder gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of het betalen van de studiekosten van een kind door diens ouder, een schenking is.

Standpunt over vrijstelling kind onderhouden door erflater gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of eigen inkomsten dan wel vermogen van invloed is op de vrijstelling voor kinderen, die werden onderhouden door de erflater.

Standpunt over heffen schenkbelasting van de begiftigde bij intrekking ANBI-status schenker met terugwerkende kracht gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur alsnog schenkbelasting kan heffen van de begiftigde vanwege het achteraf vervallen van de vrijstelling van artikel 33, sub 10,

Standpunt over erfbelasting, verval schuld uit nalatenschap bij een schenking ter zake des doods gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of in een bepaalde situatie sprake is van een schenking ter zake des doods (artikel 7:177 Burgerlijk Wetboek).

Standpunt over giftbegrip, verrijking zonder verarming gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of onder bijzondere omstandigheden ook een schenking kan bestaan zonder verarming aan de kant van de schenker.

Standpunt afzien wettelijk vruchtgenot/niet verhalen IB gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of sprake is van een schenking als ouders afzien van het wettelijk vruchtgenot van het vermogen van hun kinderen of de daarover betaalde

Standpunt over giftbegrip, opheffen vermogensklem artikel 2:18 BW gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of het opheffen van de zogenaamde vermogensklem als bedoeld in artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek een schenking is.

Standpunt over taakafsplitsing bij een stichting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of in een specifiek geval sprake is van taakafsplitsing, die niet als schenking wordt aangemerkt.  

Standpunt over BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft vragen beantwoord over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet 1956 bij ongelijke verdeling van een huwelijksgemeenschap bij