Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt over BOR, bezitseis en voortzettingsvereiste als holding commanditair vennoot wordt gepubliceerd

21-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de gevolgen voor de bezitseis en het voortzettingsvereiste van de BOR als een holding commanditair vennoot wordt in een besloten CV.

Standpunt over artikel 15 SW, renteloze direct opeisbare lening BV-ouder aan kind gepubliceerd

21-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of bij het overdragen van een direct opeisbare renteloze lening door de geldverstrekker naar ‘zijn’ BV, artikel 15 van de Successiewet 1956

Standpunt over schenking bij het uitkeren van vermogen dat door meerdere inbrengers is afgezonderd in een APV gepubliceerd

21-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord over schenking bij het uitkeren van vermogen dat door meerdere inbrengers is afgezonderd in een APV.

Standpunt over BOR, omvorming indirecte gewone aandelen in tracking stocks, voortzettings- en bezitseis gepubliceerd

09-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of de omvorming van indirecte gewone aandelen in indirecte soortaandelen leidt tot de aanvang van een nieuwe bezitstermijn c.q. strijd met het

Standpunt over belastingrente bij niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling

09-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer bij verval van de voorwaardelijke vrijstelling voor de erfbelasting vanwege het niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de

Standpunt over de BOR, de bezitseis en de inkoop van niet kwalificerende preferente aandelen gepubliceerd

21-02-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of bij inkoop van niet-kwalificerende preferente aandelen voor de bedrijfsopvolgingsregeling Successiewet een nieuwe bezitsperiode aanvangt.

Standpunt over BOR, bezitseis, herstructurering open CV gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of herstructurering waarbij een commanditaire vennoot in een open CV aandeelhouder wordt in een BV tot aanvang van een nieuwe bezitsperiode van

Standpunt over quasi-wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of bij een quasi wettelijke verdeling de WOZ-waarde van toepassing is bij het bepalen van de verkrijging van het kind, die de woning van erflater

Standpunt over schenking vanuit gemeenschap van goederen en de betekenis hiervan voor de Successiewet 1956 gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen voor de SW zijn bij schenking vanuit een huwelijksgoederengemeenschap.

Standpunt over wettelijke verdeling en verhuurde woning aan kinderen gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of bij een wettelijke verdeling de leegwaarderatio van toepassing is bij het bepalen van de waarde van de onderbedelingsvordering van het kind,