Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt gepubliceerd BOR en verwerping, heffing artikel 30 SW 1956

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van artikel 30 SW 1956 bij verwerping van een nalatenschap, waarvoor de BOR-vrijstelling kan gelden.

Standpunt gepubliceerd over werking van artikel 7 SW 1956, verrekening van opgeofferde bedragen, belasting en rente

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de te verrekenen eerder geheven belasting in het kader van artikel 7 SW 1956.

Standpunt gepubliceerd over verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over verrekening schenkbelasting op grond van artikel 7, tweede lid, SW 1956 bij een schenking-vrij-van-recht.

Standpunt gepubliceerd over premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer en collectieve verzekering

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft vragen beantwoord betreffende het premiesplitsingsbesluit, over wie feitelijk verzekeringsnemer is, wie premieplichtig is en over de verlegging van premieplicht. 

Standpunt gepubliceerd over BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de bezitseis van de BOR op uitbreidingen, na de arresten van de Hoge Raad van 29 mei 2020.

Standpunt gepubliceerd over toepassing artikel 13a SW 1956 bij koude uitsluiting en finaal verrekenbeding

28-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord over de toepassing van artikel 13a van de Successiewet 1956 als deze tot dubbele heffing leidt bij koude uitsluiting met een finaal

Standpunt gepubliceerd over premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft vragen beantwoord over de vastlegging van de premieverschuldigdheid bij verzekeringen.

Standpunt over fictie artikel 15 SW 1956, lening opeisbaar met een wachttermijn, gepubliceerd

22-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over een renteloze lening die opeisbaar is met een ‘wachttermijn’.

Standpunt over waardering, overbedelingsschuld tweede overlijden die ziet op een woning gepubliceerd

08-08-2023 -
Informatie
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van de overbedelingsschuld van de langstlevende partner bij diens overlijden in het geval een woning onderdeel uitmaakte van

Standpunt over waardering woning met te hoge WOZ-beschikking gepubliceerd

08-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van een woning ingeval de WOZ-waarde materieel bezien te hoog is vastgesteld, maar waarbij formeel geen vermindering van de