Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt gepubliceerd over waardering vordering uit finaal verrekenbeding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of de specifieke waarderingsvoorschriften voor bepaalde goederen, ook gelden bij de waardering van een vordering uit een finaal verrekenbeding

Standpunt gepubliceerd over waardering en verkoopkosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van goederen, die na de verkrijging met hulp van een derde (zoals een makelaar of veiling) worden verkocht.

Standpunt gepubliceerd over onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over hoe bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot voor de erfbelasting wordt omgegaan met een onderhandse renteafspraak.

Standpunt gepubliceerd over BOR, afname belang in de voorzettingsperiode door uitgifte van aandelen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over afname van het belang doordat in de voortzettingsperiode van de BOR, door de BV waarvan de aandelen zijn verkregen, aandelen worden

Standpunt gepubliceerd over erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over een door een werkgever verstrekte overlijdensuitkering en de heffing van erfbelasting.

Standpunt gepubliceerd over partnerbegrip, notarieel samenwoners in meerrelatie

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over wie worden aangemerkt als partners voor de Successiewet in de situatie van een meerrelatie.

Standpunt gepubliceerd over tarief en vrijstelling, verkrijging door een kind van de partner van diens ouder

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over welk tarief en welke vrijstelling van toepassing zijn als het kind van één van twee samenwoners, verkrijgt van de andere partner.

Standpunt gewijzigd over premiesplitsingsbesluit en digitale vastlegging

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft haar antwoord over de vastlegging van de premieverschuldigdheid bij verzekeringen en de mogelijke verplichting tot fysieke ondertekening van het aanvraagformulier

Standpunt gewijzigd over BOR bij verdeling huwelijksgoederengemeenschap bij echtscheiding, waarbij sprake is van een gift

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de antwoorden op de vragen over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling van de Successiewet 1956 bij ongelijke verdeling van een huwelijksgemeenschap bij

Standpunt gepubliceerd over het begrip 'objectieve onderneming' in relatie tot het voortzettingsvereiste en de bezitstermijn.

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft in samenwerking met de Kennisgroep successiewet een standpunt gepubliceerd over het begrip ‘objectieve onderneming’ in relatie tot het