Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt over BOR, bezitstermijn bij inkoop direct gehouden aandelen gepubliceerd

08-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de gevolgen voor de bezitstermijn bij inkoop van gewone direct gehouden aandelen.

Standpunt over BOR, toepassing bij meerdere schenkingen in één kalenderjaar gepubliceerd

08-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling bij meerdere schenkingen (waaronder geschonken ondernemingsvermogen) in één kalenderjaar.

Standpunt over eenmalig verhoogde vrijstelling, leeftijdsgrens bij reeks schenkingen gepubliceerd

08-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord hoe de leeftijdsgrens voor de eenmalig verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting wordt gehanteerd bij een reeks schenkingen.

Standpunt over BOR, bezitseis bij door dwaling teruggekeerde aandelen gepubliceerd

06-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de bezitseis als geschonken aandelen met een beroep op dwaling weer terugkeren in het vermogen van de schenker.

Standpunt over tweetrapsmaking en afstand bezwaard vermogen gepubliceerd

06-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over het uit vrijgevigheid afstand doen van bezwaard vermogen (bij een tweetrapsmaking).

Standpunt over BOR, berekening aftrekbaar bedrag belastinglatentie gepubliceerd

06-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de berekening van het aftrekbare bedrag aan belastinglatentie als de BOR van toepassing is.

Standpunt over herroeping schenking na overlijden schenker gepubliceerd

06-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord hoe voor de Successiewet moet worden omgegaan met een herroepingsrecht als de schenker overlijdt.

Standpunt rentepercentage bij niet-direct opeisbare leningen ter voorkoming schenking gepubliceerd

06-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord over welke rente bij een niet-direct opeisbare lening tussen natuurlijke personen gehanteerd moet worden om een schenking te voorkomen.

Standpunt over schenking onder een last dan wel onder een opschortende voorwaarde gepubliceerd

01-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord of bij een schenking onder de last van een tegenprestatie afhankelijk van een onzekere toekomstige gebeurtenis, schenkbelasting verschuldigd is.

Standpunt herroepen schenking, herleven eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting gepubliceerd

30-05-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of na herroepen van een schenking waarvoor een beroep is gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, bij een nieuwe schenking door dezelfde