Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt gepubliceerd over 30%-regeling, jaarlijkse keuze, keuzemoment en herziening

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de jaarlijkse keuze tussen toepassen van de 30%-regeling en de vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten (artikel 31a, zeventiende lid, van de Wet op de loonbelasting 1964). Meer specifiek over het keuzemoment en de vraag of de gemaakte keuze kan worden herzien.

Deel deze pagina