Go directly to filters Ga direct naar de inhoud Go directly to footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over non-domiciled resident (Verenigd Koninkrijk) en verdragsinwonerschap

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over verdragsinwonerschap bij een non-domiciled resident.

Standpunt gepubliceerd over verrekening schenkbelasting artikel 7 SW 1956 bij schenking-vrij-van-recht

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over verrekening schenkbelasting op grond van artikel 7, tweede lid, SW 1956 bij een schenking-vrij-van-recht.

Standpunt gepubliceerd over premiesplitsingsbesluit, verzekeringsnemer en collectieve verzekering

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep successiewet heeft vragen beantwoord betreffende het premiesplitsingsbesluit, over wie feitelijk verzekeringsnemer is, wie premieplichtig is en over de verlegging van premieplicht. 

Standpunt gepubliceerd over BOR, bezitseis op uitbreidingen, arresten HR 29 mei 2020

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de bezitseis van de BOR op uitbreidingen, na de arresten van de Hoge Raad van 29 mei 2020.

Standpunt gepubliceerd over persoonlijk pensioenadvies

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de verstrekking van persoonlijk pensioenadvies.

Standpunt gepubliceerd over inhouding van dividendbelasting bij terugbetaling van agio

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij een terugbetaling van agio, zonder de agioreserve eerst om te zetten in nominaal aandelenkapitaal, dividendbelasting

Standpunt gepubliceerd over de inhoudingsvrijstelling binnen de fiscale eenheid

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling van artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen voor het gestorte kapitaal bij een inkoop van aandelen tegen een lagere prijs dan het gemiddeld gestorte kapitaal

03-10-2023 -  - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn voor het gestorte kapitaal indien een vennootschap aandelen inkoopt tegen een prijs die lager is dan

Standpunt gepubliceerd over omzetting naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -  - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft een vraag beantwoord over de gevolgen van omzettingen naar een rechtsvorm van een niet-verdragsland voor respectievelijk het aangaan

Standpunten gepubliceerd over de behandeling van een VvE-aandeel en derdengeldrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -  - 

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft de vragen beantwoord op welke wijze een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars en een geldbedrag dat tijdelijk op een