Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW-gegevens

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van fiscaal partnerschap in het geval een werknemer zijn of haar partner niet heeft aangemeld bij de

Standpunt gepubliceerd over voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of voor voorlopige verliesverrekening de (definitieve) aanslag waarmee het verlies wordt verrekend onherroepelijk moet

Standpunt gepubliceerd over hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

Standpunt gepubliceerd over regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een belang dat kleiner is dan 5% van het nominaal gestort kapitaal van een

Standpunt gepubliceerd over de betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de betalingscapaciteit bij kwijtschelding. De ontvanger kan bepalen dat een belastingschuldige een bepaald bedrag moet

Standpunt gepubliceerd over problematische schuldensituatie en kwijtscheldingsverzoeken

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over het begrip problematische schuldensituatie. De Kennisgroep beantwoordt ook welke ruimte er is om uitstel van betaling te

Standpunt gepubliceerd over toepassing van het anoniementarief

27-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het anoniementarief als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen vaste woonplaats meer heeft.

Standpunt gepubliceerd over correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over correctie bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling.

Standpunt gepubliceerd over de vorming van een passiefpost in verband met de inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de vorming van een passiefpost met betrekking tot de inframarginale elektriciteitsheffing.

Standpunt gepubliceerd over een mantelzorgwoning en de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn van een mantelzorgwoning voor de ouders in de tuin van de belastingplichtige voor de eigenwoningregeling en voor de