Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over valpreventie en medische vrijstelling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de medische vrijstelling van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is op diensten met betrekking tot valpreventie door een

Standpunt gepubliceerd over waardering vordering uit finaal verrekenbeding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of de specifieke waarderingsvoorschriften voor bepaalde goederen, ook gelden bij de waardering van een vordering uit een finaal verrekenbeding

Standpunt gepubliceerd over de partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de partnerschapsfictie voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting van toepassing is wanneer een kind en de

Standpunt gepubliceerd over btw-tarief drukmeetsets

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting algemeen heeft een vraag beantwoord over het btw-tarief van drukmeetsets.

Standpunt gepubliceerd over waardering en verkoopkosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van goederen, die na de verkrijging met hulp van een derde (zoals een makelaar of veiling) worden verkocht.

Standpunten gepubliceerd over de uitleg van het fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft drie vragen beantwoord over de uitleg van het fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001. Ten eerste is de

Standpunt gepubliceerd over onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over hoe bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot voor de erfbelasting wordt omgegaan met een onderhandse renteafspraak.

Standpunt gepubliceerd over BOR, afname belang in de voorzettingsperiode door uitgifte van aandelen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over afname van het belang doordat in de voortzettingsperiode van de BOR, door de BV waarvan de aandelen zijn verkregen, aandelen worden

Standpunt gepubliceerd over erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over een door een werkgever verstrekte overlijdensuitkering en de heffing van erfbelasting.

Standpunt gepubliceerd over overgangsrecht Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen met betrekking tot de open cv-achtige gevestigd in het buitenland en zonder Nederlands inkomen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een aanmerkelijkbelanghouder in een open cv-achtige, welke in het buitenland is gevestigd, geen Nederlands inkomen geniet en met ingang