Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Standpunt gepubliceerd over de beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 en een non-deliverable valutatermijncontract

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of het verschil tussen de spotkoers en de overeengekomen termijnkoers bij het afsluiten van een ‘non-deliverable’

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op voordelen uit een optierecht met een geleidelijke uitoefeningsmogelijkheid

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de voordelen uit hoofde van een verkregen optierecht in de situatie waarin de

Standpunt gepubliceerd over de invulling van het begrip non-profitorganisatie voor toepassing van de Wmb 2024

Nieuwsbericht
 - 

De sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen, heeft de vraag beantwoord of een stichting of vereniging die geen onderneming drijft,

Standpunt gepubliceerd over de invulling van het begrip overheid voor toepassing van de Wmb 2024

Nieuwsbericht
 - 

De sub-Kennisgroep pijler 2, onderdeel van de Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen, heeft de vraag beantwoord of naar publiekrecht ingestelde rechtspersonen en of naar

Standpunt gepubliceerd over een omgekeerd hybride lichaam en uitzondering alternatieve beleggingsinstelling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een standpunt gepubliceerd over een omgekeerd hybride lichaam en de uitzondering voor een alternatieve beleggingsinstelling.

Standpunt gewijzigd over een Total Return on Equity Swap en de toepassing van de artikelen 10c en 25 Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

Dit standpunt behandelt de vraag over een zogenoemde Total Return on Equity Swap en de toepassing van de artikelen 10c en 25 Wet Vpb 1969 in dat verband. Vraag 2 ziet op de toepassing van artikel 25

Standpunt gepubliceerd over een RVU-regeling en de subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) kwalificeert als een regeling als bedoeld in artikel 5, eerste

Standpunt gewijzigd over artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft bij het standpunt over de samenloop tussen artikel 15aj, tweede lid en 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging gevolgd door

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een Limited Liability Partnership (Engeland en Wales)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Standpunt gepubliceerd over toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in de situatie dat een voormalige kleindochtervennootschap wordt