Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Standpunt gepubliceerd over regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een belang dat kleiner is dan 5% van het nominaal gestort kapitaal van een

Standpunt gepubliceerd over de vorming van een passiefpost in verband met de inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de vorming van een passiefpost met betrekking tot de inframarginale elektriciteitsheffing.

Standpunt gepubliceerd over de achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021

14-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 onderhevig is aan de temporiseringsregels

Standpunt gepubliceerd over de reikwijdte van een beschikking met voorwaarden (bedrijfsfusiefaciliteit)

10-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft de vraag beantwoord of een op grond van artikel 14, tweede lid, Wet Vpb 1969 afgegeven beschikking ook de zekerheid geeft dat de

Standpunt gepubliceerd over de giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of de giftenaftrek en het beleidsbesluit over de samenloop van giftenaftrek en uitdeling ook van toepassing kunnen zijn als de

Standpunten gepubliceerd over de vermindering verhuurderheffing

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en winstbepaling hebben elk een vraag beantwoord in verband met het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022,da ECLI:NL:HR:2022:1036 inzake de vermindering

Standpunt gepubliceerd over de vraag of een in een andere EU-lidstaat gevestigd pensioenfonds aan de vereisten voor toepassing van de Nederlandse subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen voldoet

26-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een in een andere EU-lidstaat gevestigd lichaam, dat aldaar werkzaam is als pensioenfonds, subjectief zou zijn

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’

12-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de Albanese rechtsvorm ‘Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar’ of ‘SH.P.K’ gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Standpunt gepubliceerd over omzetting naar rechtsvorm van niet-verdragsland en fiscale eenheid

29-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft een vraag beantwoord over de gevolgen van omzettingen naar een rechtsvorm van een niet-verdragsland voor respectievelijk het aangaan

Standpunt gepubliceerd over het realiseren van een milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan oorspronkelijk bij RVO gemeld

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de Milieu-investeringsaftrek en het realiseren van een milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan