Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Standpunt gewijzigd over artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft bij het standpunt over de samenloop tussen artikel 15aj, tweede lid en 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging gevolgd door

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een Limited Liability Partnership (Engeland en Wales)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Standpunt gepubliceerd over toepassing liquidatieverliesregeling bij liquidatie kleindochtervennootschap gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in de situatie dat een voormalige kleindochtervennootschap wordt

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van activiteiten ambulancevervoer voor de zorgvrijstelling VPB.

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of bepaalde activiteiten in de sfeer van ambulancevervoer kwalificeren voor de zorgvrijstelling.

Standpunt gepubliceerd over de reikwijdte indeplaatstreding bij splitsing van een aandelenbelang (aflopende deelneming?)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft de vraag beantwoord of de indeplaatstreding van artikel 14a Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969) meebrengt

Standpunt gepubliceerd over de goedkeuring van onderdeel 1.7.4 Besluit Deelnemingsvrijstelling en een voorgenomen kapitaalstorting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de goedkeuring die is opgenomen in onderdeel 1.7.4 van het Besluit Deelnemingsvrijstelling (Stcrt. 2020, 15230), ook toegepast kan

Kennisdocument gepubliceerd over kosten ter zake van de verwerving of vervreemding van een deelneming

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft een kennisdocument opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan de kosten ter zake van de verwerving of vervreemding van een deelneming. Dit kennisdocument

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie Singaporese rechtsvorm Variable Capital Company

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de Singaporese rechtsvorm Variable Capital Company gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing van

Standpunt gepubliceerd over proceskosten W&I-verzekering en aankoopkosten deelneming

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of proceskosten, met betrekking tot een juridische procedure inzake een claim uit hoofde van een Warranty & Indemnity-verzekering

Standpunt vervallen over artikel 20a Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

Standpunt KG:011:2023:7 is d.d. 9 maart 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van het besluit van 27 februari 2024, Stcrt. 2024, 6592. Dit besluit bepaalt in onderdeel 2.1. het beleid