Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt gepubliceerd over de peildatum bij toepassing van de afdrachtvermindering artikel 11a Wet DB 1965

Publicatiedatum 26-10-2023, 9:45
|
Nieuwsbericht

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de hoogte van de correctie op de afdrachtvermindering van artikel 11a, tweede lid, tweede volzin, Wet DB 1965 moet worden bepaald op het moment dat de beleggingsinstelling de opbrengst waar de bronheffing betrekking op heeft ontvangt, of op het moment waarop de beleggingsinstelling zelf de opbrengst waar de bronheffing betrekking op heeft ter beschikking stelt aan zijn aandeelhouders.

Deel deze pagina