Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt gepubliceerd over bijschrijving nominaal aandelen kapitaal

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een bedrag dat als fiscaal erkend gestort kapitaal wordt aangemerkt, als bedoeld in onderdeel 8.1 van het

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een Limited Liability Partnership (Engeland en Wales)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie Singaporese rechtsvorm Variable Capital Company

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de Singaporese rechtsvorm Variable Capital Company gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing van

Standpunt gewijzigd over artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in woonstaat

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft een wijziging aangebracht in het standpunt over artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in woonstaat. Voor de duidelijkheid is een

Standpunt gepubliceerd over artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in de woonstaat

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting & bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij de berekening van een teruggaaf van dividendbelasting op grond van artikel 10a Wet DB 1965 rekening moet worden

Standpunt gepubliceerd over mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op de keuze om af te zien van de toepassing van de facultatieve inhoudingsvrijstelling voor de

Standpunt gepubliceerd over op welke wijze verdragsvoordelen te claimen ter zake van een inkoop van aandelen als het heffingsrecht over een inkoop niet aan Nederland is toegewezen op grond van het vermogenswinstartikel van dat verdrag

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag op welke wijze verdragsvoordelen kunnen worden geclaimd ter zake van een inkoop van aandelen als het

Standpunt gepubliceerd over inkoop ter dekking converteerbare obligatie

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of aandelen die zijn ingekocht ter dekking van een eventuele leveringsverplichting uit hoofde van een converteerbare

Standpunt gepubliceerd over toepassing artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 bij gestapelde hybride entiteiten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of artikel 4, negende lid, Wet DB 1965 kan worden toegepast indien een belang in een inhoudingsplichtige wordt gehouden

Standpunt gepubliceerd over teruggaaf van kapitaal door een fonds voor gemene rekening

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de in artikel 3, eerste lid, onderdeel d, Wet DB 1965 opgenomen mogelijkheid tot onbelaste teruggaaf van kapitaal