Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over earn-out en beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 gepubliceerd

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of een positieve beschikking in de zin van artikel 13, zevende lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan worden afgegeven op een afdekkingsinstrument dat strekt tot het afdekken van een valutarisico dat wordt gelopen met een earn-outvordering in de zin van artikel 13, zesde lid, eerste volzin, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.

Deel deze pagina