Ga direct naar de inhoud

Standpunt over een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb gepubliceerd

Publicatiedatum 20-12-2022, 12:56

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Awb, een beroep op geheimhouding dan wel beperking van kennisneming als bedoeld in artikel 8:29 Awb wordt gedaan.

Deel deze pagina