Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb gepubliceerd

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de Awb, een beroep op geheimhouding dan wel beperking van kennisneming als bedoeld in artikel 8:29 Awb wordt gedaan.

Deel deze pagina