Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over pre-vbi winstreserves (artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, Wet op de dividendbelasting 1965) gepubliceerd

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven indien nog geen belaste opbrengst ter beschikking is gesteld ter grootte van het bedrag van de reeds aanwezige zuivere winst op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het moment waarop het lichaam als vrijgestelde beleggingsinstelling wordt aangemerkt.

Deel deze pagina