Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over toepasselijkheid artikel 2:23c BW op belastingschulden gepubliceerd

Op grond van artikel 2:23c lid 1 BW kan de vereffening van een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan worden heropend, als blijkt van het bestaan van een bate. Op grond van artikel 2:23c lid 2 BW wordt de verjaringstermijn van rechtsvorderingen in dat geval verlengd. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de verjaringstermijn van belastingschulden in een dergelijk geval ook wordt verlengd.

Deel deze pagina