Ga direct naar de inhoud

Standpunt over toepasselijkheid artikel 2:23c BW op belastingschulden gepubliceerd

Publicatiedatum 09-02-2023, 10:52

Op grond van artikel 2:23c lid 1 BW kan de vereffening van een rechtspersoon die is opgehouden te bestaan worden heropend, als blijkt van het bestaan van een bate. Op grond van artikel 2:23c lid 2 BW wordt de verjaringstermijn van rechtsvorderingen in dat geval verlengd. De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de verjaringstermijn van belastingschulden in een dergelijk geval ook wordt verlengd.

Deel deze pagina