Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over toepassing dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB op uitkeringen zonder inhouding gepubliceerd

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een inhoudingsplichtige bij de toepassing van de afdrachtvermindering van artikel 11 Wet DB rekening mag houden met winstuitkeringen die zij van een binnenlandse dochter heeft ontvangen en waarop geen dividendbelasting is ingehouden onder toepassing van artikel 12, eerste lid, Wet DB.

Deel deze pagina