Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

3 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Afvalstoffenbelasting (WBM), Belasting op leidingwater (WBM), Energiebelasting (WBM), Kolenbelasting (WBM), Vliegbelasting (WBM)

KG:208:2022:3 Tijdstip van overleggen verklaring bij toepassing van het walstroomtarief

29-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een leverancier levert in 2022 elektriciteit aan walstroominstallaties die geheel of nagenoeg geheel bestemd zijn voor schepen niet zijnde particuliere pleziervaartuigen. De walstroominstallaties beschikken over een zelfstandige aansluiting of zijn voorzien van een comptabele…

KG:208:2022:2 Toepassing walstroomtarief bij particuliere pleziervaartuigen

10-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een onderneming exploiteert een aanlegsteiger met daarop een walstroominstallatie. De walstroominstallatie heeft een eigen aansluiting, dan wel beschikt over een comptabele meetinrichting en maakt geen onderdeel uit van een meer omvattende onroerende zaak. Een…

KG:208:2022:1 Tijdstip van overleggen verklaring bij toepassing van het laadpalentarief

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een leverancier levert in 2019 elektriciteit aan een verbruiker voor oplaadinstallaties voor elektrische voertuigen. De oplaadinstallaties beschikken over een zelfstandige aansluiting als bedoeld in artikel 60a, lid 1, Wet belastingen op milieugrondslag (hierna: Wbm)…