Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

535 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW-gegevens

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van fiscaal partnerschap in het geval een werknemer zijn of haar partner niet heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder voor een nabestaandenpensioen op basis…

Standpunt gepubliceerd over voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of voor voorlopige verliesverrekening de (definitieve) aanslag waarmee het verlies wordt verrekend onherroepelijk moet vaststaan.

Standpunt gepubliceerd over hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

Standpunt gepubliceerd over regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een belang dat kleiner is dan 5% van het nominaal gestort kapitaal van een vennootschap en verkregen is bij of aanstonds…

Standpunt gepubliceerd over de betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de betalingscapaciteit bij kwijtschelding. De ontvanger kan bepalen dat een belastingschuldige een bepaald bedrag moet betalen en voor het restant kwijtschelding krijgt. Het te betalen…

Standpunt gepubliceerd over problematische schuldensituatie en kwijtscheldingsverzoeken

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over het begrip problematische schuldensituatie. De Kennisgroep beantwoordt ook welke ruimte er is om uitstel van betaling te verlenen, als de belastingschuldige geen kwijtschelding krijgt omdat…

Standpunt gepubliceerd over toepassing van het anoniementarief

27-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het anoniementarief als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen vaste woonplaats meer heeft.

Standpunt gepubliceerd over correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over correctie bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling.

Standpunt gepubliceerd over de vorming van een passiefpost in verband met de inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de vorming van een passiefpost met betrekking tot de inframarginale elektriciteitsheffing.

Standpunt gepubliceerd over een mantelzorgwoning en de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn van een mantelzorgwoning voor de ouders in de tuin van de belastingplichtige voor de eigenwoningregeling en voor de belastingheffing in box 3.

Standpunt gepubliceerd over box 3 en lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoning

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 over een lidmaatschapsrecht van een belastingplichtige in een coöperatie die de eigendom heeft van een recreatieterrein met daarop voor de belastingplichtige…

Standpunt gepubliceerd over box 3 bij een recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 van het bezit van een recreatiewoning die staat op gehuurde grond van een recreatiepark.

Standpunt gepubliceerd over de waardering van een woning voor de eigenwoningreserve

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of bij de bepaling van de eigenwoningreserve rekening moet worden gehouden met de waardering van een verhuurde woning in box 3.

Standpunt gepubliceerd over moment van realiseren eigenwoningreserve na tijdelijke verhuur van de eigen woning

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wanneer een belastingplichtige een eigenwoningreserve realiseert bij tijdelijke verhuur van een te koop staande woning.

Standpunt gepubliceerd BOR en verwerping, heffing artikel 30 SW 1956

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van artikel 30 SW 1956 bij verwerping van een nalatenschap, waarvoor de BOR-vrijstelling kan gelden.

Standpunt gepubliceerd over verrekening van buitenlandse bronbelasting ter zake van de verhuur van vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers in Polen, Tsjechië, Italië en Portugal

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of Nederland verrekening moet verlenen voor buitenlandse bronbelasting die is ingehouden op betalingen voor de verhuur van vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers in…

Standpunt gepubliceerd over juridische fusie en het discriminatieverbod in het Verdrag Nederland-India

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of het weigeren van de fusiefaciliteit van artikel 14b Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 aan twee in India gevestigde vennootschappen met een vaste inrichting in…

Standpunt gepubliceerd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende werknemer

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding) van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een niet in Nederland wonende werknemer van een in Nederland gevestigd…

Standpunt gepubliceerd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding en verdragstoepassing bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van een belastingverdrag bij een niet in Nederland wonende bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam ter zake van een excessieve…

Standpunt gepubliceerd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over artikel 32bb (excessieve vertrekvergoeding) van de Wet op de loonbelasting 1964 bij een niet in Nederland wonende bestuurder van een in Nederland gevestigd…

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de oldtimervrijstelling wordt verleend voor vrachtauto’s en autobussen als er geen nieuwe verklaring voor niet-bedrijfsmatig gebruik van het betreffende voertuig is ingediend.

Standpunt gepubliceerd over vergoeding wettelijke rente over teruggaaf invorderingsrente en vervolgingskosten

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger op grond van het Burgerlijk Wetboek wettelijke rente moet vergoeden over een ambtshalve teruggaaf van invorderingsrente en vervolgingskosten. Ook wordt de vraag…

Standpunt gepubliceerd over dubbele belastingheffing bij deelname in fiscaal niet-transparante GmbH & Co. KG

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of eventuele dubbele belastingheffing over het commanditaire aandeel van een in Nederland gevestigde BV in een in Duitsland gevestigde, naar Nederlandse maatstaven fiscaal niet-transparante GmbH…

Standpunt gepubliceerd over heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst en Kennisgroep formeel recht hebben de vragen beantwoord of en zo ja, op welke wijze de inspecteur bij het opleggen van een navorderingsaanslag rekening moet houden met het heffingvrij vermogen en…

Standpunt gepubliceerd over periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake is van wezenlijke onzekerheid wanneer de belastingplichtige de periodieke gift kan beëindigen in de situatie dat binnen de vijfjaarstermijn zijn persoonlijke gegevens openbaar gemaakt moeten…