Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

686 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt gepubliceerd over valpreventie en medische vrijstelling

17-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de medische vrijstelling van de Wet op de omzetbelasting 1968 van toepassing is op diensten met betrekking tot valpreventie door een fysiotherapeut.

Standpunt gepubliceerd over waardering vordering uit finaal verrekenbeding

15-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of de specifieke waarderingsvoorschriften voor bepaalde goederen, ook gelden bij de waardering van een vordering uit een finaal verrekenbeding waarbij dergelijke goederen zijn betrokken.

Standpunt gepubliceerd over de partnerschapsfictie bij de inkomensafhankelijke combinatiekorting

15-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de partnerschapsfictie voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting van toepassing is wanneer een kind en de belastingplichtige (ouder van het kind) niet staan ingeschreven op een woonadres in…

Standpunt gepubliceerd over btw-tarief drukmeetsets

13-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting algemeen heeft een vraag beantwoord over het btw-tarief van drukmeetsets.

Standpunt gepubliceerd over waardering en verkoopkosten

08-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de waardering van goederen, die na de verkrijging met hulp van een derde (zoals een makelaar of veiling) worden verkocht.

Standpunten gepubliceerd over de uitleg van het fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

03-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft drie vragen beantwoord over de uitleg van het fiscaal partnerschap op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001. Ten eerste is de vraag beantwoord of voor…

Standpunt gepubliceerd over onderhandse renteafspraak, schenking ter zake des doods

03-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over hoe bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot voor de erfbelasting wordt omgegaan met een onderhandse renteafspraak.

Standpunt gepubliceerd over BOR, afname belang in de voorzettingsperiode door uitgifte van aandelen

03-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over afname van het belang doordat in de voortzettingsperiode van de BOR, door de BV waarvan de aandelen zijn verkregen, aandelen worden uitgegeven aan een ander dan de…

Standpunt gepubliceerd over erfbelasting, uitkeringen door werkgever na het overlijden van een werknemer

03-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over een door een werkgever verstrekte overlijdensuitkering en de heffing van erfbelasting.

Standpunt gepubliceerd over overgangsrecht Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen met betrekking tot de open cv-achtige gevestigd in het buitenland en zonder Nederlands inkomen

02-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een aanmerkelijkbelanghouder in een open cv-achtige, welke in het buitenland is gevestigd, geen Nederlands inkomen geniet en met ingang van 1 januari 2025 fiscaal transparant wordt…

Standpunt gepubliceerd over aanvang achtjaarstermijn artikel 4.18 Wet IB 2001 bij partieel buitenlandse belastingplicht

02-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord wanneer voor een ingekomen werknemer tevens aanmerkelijkbelanghouder die kiest voor partieel buitenlandse belastingplicht, de achtjaarstermijn van artikel 4.18 Wet IB 2001 aanvangt.

Standpunt gepubliceerd over excessief lenen en immigratie van een verbonden persoon

02-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of het maximumbedrag van € 500.000 van artikel 4.14a, tweede lid, Wet IB 2001 van een belastingplichtige verhoogd kan worden bij immigratie van een verbonden persoon die…

Standpunt gewijzigd over een Total Return on Equity Swap en de toepassing van de artikelen 10c en 25 Wet Vpb 1969

02-05-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Dit standpunt behandelt de vraag over een zogenoemde Total Return on Equity Swap en de toepassing van de artikelen 10c en 25 Wet Vpb 1969 in dat verband. Vraag 2 ziet op de toepassing van…

Standpunt gepubliceerd over verzend- en douanekosten verbonden aan import van voedingssupplementen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of verzend- en douanekosten verbonden aan de import van voedingssupplementen aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Standpunt gewijzigd bekendmaking belasting vof

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft wat tekstuele wijzigingen aangebracht in standpunt KG:207:2024:4. In plaats van 'bekendmaking belastingaanslag aan een vof' staat er nu: 'bekendmaking belastingaanslag ten name van een vof'. Er is geen…

Standpunt gepubliceerd over oversteektochten

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of oversteektochten zijn aan te merken als beoefening van sport in de zin van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel e, Wet op de omzetbelasting 1968.

Standpunt gepubliceerd over vervoerskosten in verband met de aanschaf van een hulpmiddel en uitgaven voor specifieke zorgkosten

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of vervoerskosten in verband met de aanschaf van een hulpmiddel aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Standpunt gepubliceerd over partnerbegrip, notarieel samenwoners in meerrelatie

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over wie worden aangemerkt als partners voor de Successiewet in de situatie van een meerrelatie.

Standpunt gepubliceerd verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, stamrechtuitkering

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van het arbeidsartikel in het belastingverdrag met Portugal ten aanzien van een stamrechtuitkering voortkomend uit een na grensoverschrijdende arbeid genoten ontslagvergoeding.

Standpunt gepubliceerd verdrag NL – PRT, arbeidsartikel, ontslagvergoeding

26-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van het arbeidsartikel in het belastingverdrag met Portugal ten aanzien van een ontslagvergoeding die na grensoverschrijdende arbeid wordt genoten.

Standpunt gewijzigd over omvorming in tracking stocks vervreemding

25-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft een wijziging aangebracht in het standpunt over omvorming in tracking stocks vervreemding. Per abuis werd verwezen naar artikel 4.12, eerste lid, onderdeel a, Wet IB 2001. Dit is gewijzigd in…

Standpunt gepubliceerd over tarief en vrijstelling, verkrijging door een kind van de partner van diens ouder

24-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over welk tarief en welke vrijstelling van toepassing zijn als het kind van één van twee samenwoners, verkrijgt van de andere partner.

Standpunt gepubliceerd over een RVU-regeling en de subjectieve vrijstelling voor pensioenlichamen

24-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) kwalificeert als een regeling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969 (de subjectieve…

Standpunt gepubliceerd over de 30%-regeling, overgangsregelingen, corrigeren

23-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de verschillende overgangsregelingen behorende bij de 30%-regeling. Meer specifiek over de gevolgen van correcties van het voor de overgangsregelingen relevante loontijdvak.

Standpunt gewijzigd over premiesplitsingsbesluit en digitale vastlegging

23-04-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft haar antwoord over de vastlegging van de premieverschuldigdheid bij verzekeringen en de mogelijke verplichting tot fysieke ondertekening van het aanvraagformulier herzien.