Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

26-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft het bijgewerkte overzicht van u-rendementen en marktrenten gepubliceerd.

Standpunt over drietal vragen inzake de toepassing van de premie AWf gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft antwoord gegeven op meerdere vragen over de toepassing van de premie AWf met betrekking tot onbetaald verlof, urenvermindering en het aanpassen van

Standpunt over de premie AWf in geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (structureel) onbetaald verlof gepubliceerd

12-01-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de premie AWf in geval van structureel onbetaald verlof.

Standpunt over toepassing artikel 2.17b Besluit Wfsv na overgang van een onderneming gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of het overgangsrecht van artikel 2.17b Besluit Wfsv van toepassing is op de berekening van de gedifferentieerde premie

Standpunt over toerekening WGA-uitkering met dagloonberekening inclusief een uitkering gepubliceerd

15-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of een WGA-uitkering dient te worden toegerekend indien in het uitkeringsdagloon ook een WW-uitkering is opgenomen.