Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Loonheffingen

Standpunt over een waardering maaltijd op de werkplek gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of het maaltijdforfait ook van toepassing is als de werkgever aannemelijk kan maken dat de waarde in het economische verkeer (hierna:

Standpunt over vakantieverlof gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of er sprake is van een vrijgestelde aanspraak op vakantieverlof als de werkgever de tegenwaarde van het verlof stort op een

Standpunt over de gebruikelijkloonregeling bij toepassing doorbetaaldloonregeling gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of de inspecteur de doorbetaaldloonregeling kan toepassen bij het achteraf vaststellen van het gebruikelijk loon.

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Nieuwsbericht
 - 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft het bijgewerkte overzicht van u-rendementen en marktrenten gepubliceerd.

Standpunt over drietal vragen inzake de toepassing van de premie AWf gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft antwoord gegeven op meerdere vragen over de toepassing van de premie AWf met betrekking tot onbetaald verlof, urenvermindering en het aanpassen van

Standpunt over de premie AWf in geval van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met (structureel) onbetaald verlof gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de premie AWf in geval van structureel onbetaald verlof.

Standpunt over toepassing artikel 2.17b Besluit Wfsv na overgang van een onderneming gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of het overgangsrecht van artikel 2.17b Besluit Wfsv van toepassing is op de berekening van de gedifferentieerde premie

Standpunt over toerekening WGA-uitkering met dagloonberekening inclusief een uitkering gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep premieheffing inhouding/Wtl heeft de vraag beantwoord of een WGA-uitkering dient te worden toegerekend indien in het uitkeringsdagloon ook een WW-uitkering is opgenomen.