Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Schenk- en erfbelasting

Standpunt over schuldigerkenning bij onderhandse akte, opeisbaar bij opname verzorgingshuis gepubliceerd

08-08-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of sprake is van een schenking ter zake des doods als een onderhands schuldig erkend bedrag zowel bij overlijden van de schenker als bij opname

Standpunt over BOR en verwerping, toepassing artikel 30 SW 1956 gepubliceerd

27-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over verwerping vanwege de BOR-vrijstelling en de toepassing van artikel 30 SW 1956.

Standpunt over tweetrapsmaking en de dertig-dagenbepaling van artikel 53, vierde lid, SW gepubliceerd

25-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van artikel 53, vierde lid, SW 1956 (dertig-dagenbepaling) bij een tweetrapsmaking.

Standpunt over BOR, schenking onderlangs aan vennootschap met meerdere aandeelhouders gepubliceerd

25-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de BOR bij een schenking ‘onderlangs’ van aandelen in een deelneming aan een vennootschap die meerdere aandeelhouders

Standpunt over BOR, voortzettingsvereiste, afname belang deelneming gepubliceerd

20-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over schending van de voortzettingstermijn bij verkoop of emissie van aandelen in een deelneming.

Standpunt over BOR, bezitseis bij verhanging van een deelneming binnen concern gepubliceerd

18-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over het in de bezitstermijn van de BOR (ruisend) verhangen van een deelneming binnen het concern. 

Standpunt over BOR, toerekenregel bij algehele gemeenschap van goederen met indirect belang van 5% gepubliceerd

11-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de toerekeningsregel van de BOR bij een in algehele gemeenschap van goederen gehuwde aanmerkelijkbelanghouder.

Standpunt over BOR, splitsing en invloed op bezitseis en voortzettingseis gepubliceerd

06-07-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de toepassing van het bezitsvereiste en het voortzettingsvereiste van de BOR bij een splitsing onder het niveau van de topholding, als deze

Standpunt over tarief en vrijstelling 'ex-schoonkind' gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over welk tarief en welke vrijstelling van toepassing zijn op de verkrijging door een ex-schoonkind.

Standpunt over BOR, gemengd bedrijf (IB-onderneming), bezits- en voortzettingsvereiste gepubliceerd

21-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft de vraag beantwoord of de verkoop van de veeteelttak van een gemengd bedrijf en het investeren van de verkoopopbrengst in de akkerbouwtak van dat bedrijf, gevolgen