Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Kwalificatie gepubliceerd van een Portugese Sociedade Anónima (SA)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Sociedade Anónima (SA), opgericht naar het recht van Portugal gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de

Kwalificatie gepubliceerd van een Vennootschap onder firma naar het recht van België

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vennootschap onder firma naar het recht van België opnieuw gekwalificeerd. Dit naar aanleiding van de wijziging van het

Standpunt over omgekeerde converteerbare lening – artikel 10-1-d Wet Vpb – aftrek opslag conversierecht gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of er bij een omgekeerde converteerbare obligatielening fiscaal sprake is van het verstrekken van kapitaal of van een schuld,

Overzicht u-rendementen en marktrenten bijgewerkt

Nieuwsbericht
 - 

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft het bijgewerkte overzicht van u-rendementen en marktrenten gepubliceerd.

Standpunt over Phantom Stocks en artikel 10-1-j Wet Vpb gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft de vraag beantwoord of de toekenning en waardeontwikkeling van bepaalde Phantom Stocks onder het bereik van artikel 10, lid 1, sub j, Wet op de

Standpunt over werking verliesverrekeningstemporisering (carry-back na carry-forward) gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft de vraag beantwoord hoe de nieuwe verliestemporiseringsregels uitwerken in een specifieke situatie waarin een carry-forward van verliezen wordt

Standpunt over houdsterverliesregeling en werkzaamheden buitenlandse vaste inrichting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft in het kader van de houdsterverliesregeling de vraag beantwoord of de werkzaamheden van een buitenlandse vaste inrichting meetellen voor de