Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt gepubliceerd over de combinatie van activiteiten van een steunstichting (ANBI)

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een combinatie van de activiteiten zoals omschreven in artikel 5b, derde lid, onderdeel m, AWR met activiteiten als omschreven in artikel 5b, derde lid, onderdelen a tot en met k, AWR in de weg staat aan de kwalificatie algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Deel deze pagina