Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Standpunt gepubliceerd over revisierenteregeling bij afkoop van in lijfrente omgezette oudedagsverplichting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting en de Kennisgroep formeel recht hebben vragen beantwoord over de toepassing van de revisierenteregeling van artikel 30i AWR bij afkoop van

Standpunt gepubliceerd over de combinatie van activiteiten van een steunstichting (ANBI)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie van buitenlandse rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een combinatie van de activiteiten zoals omschreven in artikel 5b, derde lid, onderdeel m,

Standpunt gepubliceerd over mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op de keuze om af te zien van de toepassing van de facultatieve inhoudingsvrijstelling voor de

Standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beƫindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft een standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beƫindigen van

Standpunten gepubliceerd over restant persoonsgebonden aftrek

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en inkomstenbelasting niet-winst hebben twee vragen beantwoord over de verrekening van restant persoonsgebonden aftrek. De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag

Standpunten gepubliceerd over de vermindering verhuurderheffing

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en winstbepaling hebben elk een vraag beantwoord in verband met het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022,da ECLI:NL:HR:2022:1036 inzake de vermindering

Standpunt gepubliceerd over verhouding artikel 5.5 Woo en artikel 67 AWR

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een verzoek op grond van artikel 5.5 van de Wet open overheid af moet stuiten op de geheimhoudingsbepaling van artikel 67 van de Algemene wet

Standpunt over de bevoegdheid tot het stellen van zuivere boetevragen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur bevoegd is om zuivere boetevragen te stellen.

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie verzoek om uitstel voor het doen van aangifte

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een verzoek om uitstel voor het doen van aangifte kwalificeert als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet

Standpunt over heffen schenkbelasting van de begiftigde bij intrekking ANBI-status schenker met terugwerkende kracht gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur alsnog schenkbelasting kan heffen van de begiftigde vanwege het achteraf vervallen van de vrijstelling van artikel 33, sub 10,