Ga direct naar de inhoud

Standpunt over aftrekbaarheid doorbelaste kosten van inkoop in verband met toegekende rechten op aandelen (artikel 10-1-j Wet Vpb) gepubliceerd

Publicatiedatum 09-03-2023, 12:30

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft een vraag beantwoord over de aftrekbaarheid van door een verbonden lichaam aan belastingplichtige doorbelaste kosten ter zake van een inkoop van aandelen, welke inkoop verband houdt met door de belastingplichtige aan haar werknemers toegekende rechten op aandelen (artikel 10-1-j Wet Vpb).

Deel deze pagina