Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt over het verkorten van de looptijd van een nabestaandenlijfrente en al verstreken uitkeringsduur gepubliceerd

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of bij omzetting van een ingegane nabestaandenlijfrente in een andere nabestaandenlijfrente met een kortere looptijd, die voldoet aan artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel b, onder 2°, van de Wet IB 2001, rekening mag worden gehouden met de al verstreken uitkeringsduur.

Deel deze pagina