Ga direct naar de inhoud

Standpunt over verlegging inhoudingsplicht gepubliceerd

Publicatiedatum 16-02-2023, 14:17

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord of op grond van artikel 64 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) de inhoudingsplicht en de daarmee samenhangende verplichtingen van de Wet LB ten aanzien van bestuurders met een dubbel dienstverband kan worden verlegd.

Deel deze pagina