Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

264 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Inkomstenbelasting (IB)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:213:2024:2 Toepassing ruilarresten bij onderhandse cryptohandel

09-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige handelt onderhands in cryptovaluta en maakt hierbij gebruik van een online marktplaats. Op deze marktplaats kunnen handelaren zoals belastingplichtige een advertentie plaatsen en op die manier in contact komen met potentiële handelspartners. Uitgangspunt…

KG:051:2023:22 Woning en bestaande eigenwoningschuld naar box 3 en weer terug

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. De aflossingsvrije lening kwalificeert als een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet…

KG:051:2023:21 Bestaande eigenwoningschuld gaat over op nieuwe woning

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning met een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij koopt een nieuwe woning en betrekt…

KG:051:2023:20 Verhuisregeling, terwijl de woning niet direct te koop staat

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning die hij op enig moment in 2021 heeft verlaten, om in een andere woning samen te gaan wonen. Zijn woning is hierdoor leeg komen te staan, maar de…

KG:003:2023:12 Winstrechtverplichting en excessief lenen

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X is enig aandeelhouder van A BV. Deze vennootschap drijft een onderneming. De waarde in het economisch verkeer van deze onderneming bedraagt € 2.000.000. A BV draagt de onderneming tegen een 4-jarig winstrecht over…

KG:003:2023:11 Excessief lenen en eigenwoningschuld ingeval eigen woning en eigenwoningschuld beide behoren tot ondernemingsvermogen aanmerkelijkbelanghouder/IB-ondernemer

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X heeft een aanmerkelijk belang in A BV. X heeft ook een IB-onderneming. De aandelen in A BV behoren niet tot het ondernemingsvermogen van deze IB-onderneming. Een woning (hierna: ondernemerswoning) en de schuld ter…

KG:202:2023:47 Middeling bij (gedeeltelijke) premieplicht

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige die gebruik wil maken van de middelingsregeling, is niet in alle jaren (volledig) premieplichtig. Bij de berekening van de middelingsteruggaaf wordt niet alleen de inkomstenbelasting (hierna: IB) herrekend, maar ook de premie…

KG:070:2023:22 Betalingsverplichting die voortvloeit uit uitgestelde bruidsschat: geen periodieke onderhoudsverplichting

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In het verleden is in het buitenland het religieuze huwelijk van de man en de vrouw gesloten. Vóór de huwelijkssluiting zijn afspraken gemaakt over de bruidsschat van de man aan de vrouw. Deze afspraken…

KG:070:2023:21 Bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige wil bij het bereiken van de expiratie-/einddatum van een afgesloten lijfrentecontract een direct ingaande lijfrente afsluiten. De belastingplichtige kan deze lijfrente online afsluiten zonder tussenkomst van een deskundige als de belastingplichtige zelf…

KG:202:2023:46 APV en aandelenfusie

14-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Twee natuurlijke personen (X en Y) hebben ieder een Curaçaose Stichting Particulier Fonds (hierna: SPF) opgericht. De SPF’en kwalificeren als afgezonderde particuliere vermogens (hierna: APV’s), als bedoeld in artikel 2.14a van de Wet inkomstenbelasting…

KG:202:2023:45 Kosten voor niet-klinisch verblijf en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belanghebbende wordt vanwege een ernstige depressie opgenomen in een kliniek voor mensen met psychische aandoeningen. Deze opname heeft plaatsgevonden op verwijzing van de huisarts. Aan het verblijf in de kliniek zijn kosten verbonden. Hieronder…

KG:051:2023:19 Uitzendregeling en twee hoofdverblijven bij fiscale partners

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtigen X en Y zijn gehuwde fiscale partners en hebben een eigen woning in Nederland. X wordt uitgezonden naar het buitenland, maar wordt tijdens de duur van zijn uitzending voor de Nederlandse inkomstenbelasting geacht…

KG:051:2023:18 Fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven en twee woningen als hoofdverblijf hebben

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Fiscale partners X en Y leven niet duurzaam gescheiden en hebben twee woningen in eigendom. X heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de ene woning en Y heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de andere woning.…

KG:051:2023:17 Stuiten 30-jaarstermijn bij aflossen leningdeel dat behoort tot de bestaande eigenwoningschuld

07-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De vraag is voorgelegd hoe artikel 10bis.10, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) moet worden uitgelegd. Daartoe is ter illustratie het volgende fictieve voorbeeld gegeven. Op 1 januari 2002…

KG:202:2023:44 Toerekening rendementsgrondslag minderjarig kind in jaar van emigratie

05-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige is minderjarig en woont bij haar ouders in Nederland. Halverwege het jaar verhuist ze naar het buitenland. Op de peildatum van box 3 in het jaar van emigratie is belastingplichtige nog geen 18…

KG:202:2023:43 Fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW gegevens

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever kan ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor zijn werknemers te baseren op het zogenoemde bepaalde of onbepaalde partnersysteem. Een bepaald partnersysteem wil zeggen dat alleen voor de werknemers met een partner een nabestaandenpensioen…

KG:202:2023:42 Voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2021 in box 1 een verlies geleden en wil dit verrekenen met het in 2020 behaalde positieve box 1 inkomen (‘carry back’). Over 2020 is een aanslag vastgesteld. Over het verliesjaar…

KG:202:2023:41 Hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten dat andere hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat…

KG:051:2023:16 Gevolgen mantelzorgwoning voor de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. In zijn tuin hebben zijn ouders op eigen kosten een vrijstaande mantelzorgwoning geplaatst. De mantelzorgwoning: Er is geen recht van opstal voor de mantelzorgwoning gevestigd. Voor de huur…

KG:051:2023:15 Belastingheffing in box 3 over lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoningen

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is een van de leden van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert. Het recreatieterrein is eigendom van de coöperatie. Het recreatieterrein bestaat uit de grond, gemeenschappelijke ruimtes en privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen.…

KG:051:2023:14 Belastingheffing in box 3 over recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft (rechten ten aanzien van) een recreatiewoning op een recreatiepark. Er is feitelijk vastgesteld dat de recreatiewoning onroerend is. De grond en aanwezige centrumvoorzieningen, zoals zwembad, restaurant en dergelijke zijn eigendom van…

KG:051:2023:13 Waardering woning bij vervreemding door verhuur

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning en gaat deze woning verhuren. Dit is een gebeurtenis waardoor de woning niet langer als eigen woning wordt aangemerkt. Op grond van artikel 3.119aa, vierde lid, eerste zin,…

KG:051:2023:12 Moment realisatie eigenwoningreserve bij tijdelijke verhuur te koop staande woning

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. Op 1 mei 2019 verhuist de belastingplichtige naar een ander adres. De woning staat vanaf dat moment leeg en te koop. Van 1 september 2019 tot 31 augustus…

KG:202:2023:40 Heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017 uitsluitend box 3-bezittingen opgegeven ten bedrage van € 20.000. Deze bezittingen bestaan volledig uit binnenlandse vermogensbestanddelen. Omdat de waarde van de vermogensbestanddelen het heffingvrij vermogen (hier gesteld…

KG:202:2023:39 Periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige besluit een schenking te doen aan een ANBI. Hij wil dit doen door middel van een periodieke gift. In de schenkingsovereenkomst wordt opgenomen dat hij jaarlijks € 200.000 zal overmaken aan de…