Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Standpunt gepubliceerd over recht op alleenstaande ouderenkorting bij uitkering AIO

13-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een alleenstaande belastingplichtige die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, geen recht heeft op een AOW-uitkering en alleen

Standpunt gepubliceerd over de aflossingsvrije lening bij overname van de economische eigendom bij echtscheiding

05-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of het aandeel in de aflossingsvrije lening dat de belastingplichtige van zijn ex-partner overneemt bij de verkrijging van de economische

Standpunten gepubliceerd over de behandeling van een VvE-aandeel en derdengeldrekening notaris in het rechtsherstel box 3

28-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep Inkomstenbelasting niet-winst heeft de vragen beantwoord op welke wijze een aandeel in een reservefonds van een Vereniging van Eigenaars en een geldbedrag dat tijdelijk op een

Standpunt gepubliceerd over alleenstaande ouderenkorting als AOW voor ongehuwden niet is aangevraagd

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of twee gehuwde belastingplichtigen die om medische redenen niet meer samenwonen recht hebben op de alleenstaande

Standpunt gepubliceerd over forfaitair voordeel blooteigenaar en vruchtgebruiker

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord bij wie het forfaitaire voordeel in aanmerking moet worden genomen ingeval er sprake is van een vruchtgebruik van de aandelen en op welke

Standpunt gepubliceerd over het realiseren van een milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan oorspronkelijk bij RVO gemeld

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de Milieu-investeringsaftrek en het realiseren van een milieubedrijfsmiddel van een hogere categorie dan

Standpunt gepubliceerd over certificering van lidmaatschapsrechten in een coöperatie

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of onderdeel 4.4. van het Verzamelbesluit aanmerkelijk belang (besluit van 9 maart 2018 (Stcrt. 2018, 15751)) ook van toepassing is op de

Standpunt gepubliceerd over omzetting verlies uit aanmerkelijk belang in een belastingkorting

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een verlies uit aanmerkelijk belang kan worden omgezet in een belastingkorting als op het moment van het verzoek om omzetting opnieuw

Standpunt gepubliceerd over overgangsbepaling vereisten hypotheekrecht, bij oversluiten eigenwoningschuld naar eigen vennootschap

26-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of eigenwoningschulden die op 31 december 2022 bestaan en bij een derde zijn afgesloten, en die na deze datum worden overgesloten naar de

Standpunt gepubliceerd over de uitleg van de begrippen verpleeghuis/verzorgingshuis in het kader van fiscaal partnerschap

14-09-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag of fiscaal partnerschap in stand kan blijven als één van de partners gaat wonen in een woonvorm voor