Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Standpunt gepubliceerd over ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de jaarlijkse schenking van certificaten van aandelen als periodieke gift in aanmerking kan worden genomen wanneer de

Standpunt gepubliceerd over deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze vennoten hun (deel)gerechtigdheid/aandeel in een besloten commanditaire vennootschap, die geen onderneming in de

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres

14-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord  wat de gevolgen voor het fiscaal partnerschap zijn bij drie meerderjarige belastingplichtigen op een woonadres.

Standpunten gepubliceerd over restant persoonsgebonden aftrek

09-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en inkomstenbelasting niet-winst hebben twee vragen beantwoord over de verrekening van restant persoonsgebonden aftrek. De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag

Standpunt gepubliceerd over kosten van terugplaatsen cryo-embryo en uitgaven voor specifieke zorgkosten

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten van het herplaatsen van een cryo-embryo kwalificeren als uitgaven voor genees- of heelkundige hulp in het kader van

Standpunten gepubliceerd over de vermindering verhuurderheffing

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen formeel recht en winstbepaling hebben elk een vraag beantwoord in verband met het arrest van de Hoge Raad van 8 juli 2022,da ECLI:NL:HR:2022:1036 inzake de vermindering

Standpunt gepubliceerd over de omzetting van een Pre-BHW lijfrente en toepassing van het overgangsrecht in artikel 10a.1 en artikel 10a.12 Wet IB 2001

07-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft de vraag beantwoord of gebruik kan worden gemaakt van het overgangsrecht dat is opgenomen in de artikelen 10a.1

Standpunt gewijzigd over het verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging KG:070:2023:19 

03-11-2023 -

In het eerder gepubliceerde standpunt van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting was een oorzaak voor de verhoging van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal vermeld. Naar

Standpunt gepubliceerd over het verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een kapitaalverzekering eigen woning na een eerdere verlaging

27-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting heeft vragen beantwoord over het verhogen van het overeengekomen gegarandeerde kapitaal van een KEW na een eerdere verlaging.

Standpunt gepubliceerd over indirecte terbeschikkingstelling

24-10-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep resultaat uit overige werkzaamheden heeft een standpunt ingenomen over artikel 3.92, eerste lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 als sprake is van huur en wederverhuur