Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Inkomstenbelasting

Standpunt gepubliceerd over gezinshulp als uitgaven voor specifieke zorgkosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of uitgaven voor ‘slaapwacht’, ‘24-uurszorg slaapwacht’ en ‘waaknacht’ kwalificeren als uitgaven voor extra

Standpunt gepubliceerd over box 3 en geruisloze terugstorting te veel betaalde lijfrentepremies en/of -inleg

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze het bedrag van de geruisloze terugstorting van te veel betaalde premies voor een lijfrente, die dient ter

Standpunt gepubliceerd over dieetaftrek bij overlappende dieettyperingen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord welk forfaitair bedrag aan dieetaftrek kwalificeert als uitgaven voor specifieke zorgkosten bij overlappende dieettyperingen.

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een Limited Liability Partnership (Engeland en Wales)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een Limited Liability Partnership, opgericht naar het recht van Engeland en Wales, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Standpunt gewijzigd over herleven fiscaal partnerschap bij een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft het standpunt over het (opnieuw) ontstaan van fiscaal partnerschap na een niet-ontvankelijk echtscheidingsverzoek aangepast. De kennisgroep is van

Standpunt gepubliceerd over belastingkorting artikel 4.53 Wet IB 2001 en fiscaal partnerschap in het voorafgaande jaar

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een verlies uit aanmerkelijk belang uit 2021 in 2023 kan worden omgezet in een belastingkorting, als de belastingplichtige sinds 2021

Standpunt gepubliceerd over omvorming in tracking stocks vervreemding

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of de omzetting van gewone aandelen in tracking stocks leidt tot een vervreemding als bedoeld in artikel 4.12, onderdeel b, van de Wet

Standpunt gepubliceerd over ‘Rechtens dan wel in feite direct of indirect’ en de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een schuld van een aandeelhouder aan een bank onder het schuldenbegrip van de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap (artikel 4.13,

Standpunt gepubliceerd over het begrip 'objectieve onderneming' in relatie tot het voortzettingsvereiste en de bezitstermijn.

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft in samenwerking met de Kennisgroep successiewet een standpunt gepubliceerd over het begrip ‘objectieve onderneming’ in relatie tot het

Standpunt vervallen over dienstbetrekkingseis, in dienst bij VOF

Nieuwsbericht
 - 

Standpunt KG:003:2022:1 is per 14 maart 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit van 14 maart 2024, Stcrt. 2024,7703. In artikel I, onderdeel C, van dit besluit