Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunten vervallen van de Kennisgroep omzetbelasting OVI en Kennisgroep omzetbelasting algemeen

Drie standpunten van de Kennisgroep omzetbelasting OVI zijn vervallen. De reden daarvoor is dat deze zijn opgenomen in een beleidsbesluit. Het gaat om de volgende standpunten:

  • KG:210:2022:3 (ICV door vrijgestelde ondernemer): opgenomen in besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, Post A.6 paragraaf 8.3, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.
  • KG:210:2023:3 (Tarief uitlenen bemanning zeeschip): opgenomen in besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, post B.1 paragraaf 5.2. onder i, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.
  • KG:210:2022:6 (Appartementsrechten; footprint benadering): opgenomen in besluit “Omzetbelasting. Onroerende zaken (Besluit onroerende zaken omzetbelasting)” par. 3.3.1, Besluit van 12 december 2023, Stcrt. 2023, 31602. Datum ingang van dit besluit is 1 januari 2024.

Daarnaast is een standpunt van de Kennisgroep omzetbelasting algemeen vervallen. Dit standpunt is ook opgenomen in een beleidsbesluit. Het gaat om het volgende standpunt:

  • KG:209:2022:2 Annuleringsvergoeding pakketreizen: opgenomen in besluit “Omzetbelasting. Reisbureauregeling” paragraaf 7, Besluit van 24 maart 2023, Stcrt. 2023, 10047.

Deel deze pagina