Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Omzetbelasting

Standpunt gepubliceerd over gebitsbescherming

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de medische vrijstelling van artikel 11, eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 1⁰ van de Wet op de omzetbelasting 1968 van

Standpunt gepubliceerd over toepassing vereenvoudigde ABC-regeling bij ketentransacties

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling bij ketentransacties.

Standpunt gepubliceerd over tarief goederenvervoer derde landen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft een vraag beantwoord over het btw-tarief voor het vervoer van goederen tussen derde landen.

Standpunten vervallen van de Kennisgroep omzetbelasting OVI en Kennisgroep omzetbelasting algemeen

Nieuwsbericht
 - 

Drie standpunten van de Kennisgroep omzetbelasting OVI zijn vervallen. De reden daarvoor is dat deze zijn opgenomen in een beleidsbesluit. Het gaat om de volgende standpunten:

Standpunt gepubliceerd over re-integratie activiteiten; uitsluiting artikel 4, eerste lid, onderdeel b, Wet BCF

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de uitsluitingsgrond van artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wet BCF van toepassing is op de btw die aan een gemeente in

Gewijzigd standpunt over btw-tarief online software voor dyslectici

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting algemeen heeft het standpunt over het btw-tarief van online software voor dyslectici gewijzigd. De verwijzing naar artikel 98, tweede lid, Btw-richtlijn is gewijzigd in

Standpunt gepubliceerd over fiscale eenheid en publiekrechtelijke lichamen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroepen omzetbelasting algemeen en OVI hebben een standpunt gepubliceerd. Dit standpunt gaat over de vraag of een publiekrechtelijk lichaam onderdeel uit kan maken van een fiscale eenheid in

Standpunt gepubliceerd over btw-tarief levering bh met masserende werking

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting algemeen heeft een vraag beantwoord over het btw-tarief van een bh met masserende werking.

Standpunt over tarief uitlenen bemanning zeeschip gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft een vraag beantwoord over het tarief bij het uitlenen van bemanning voor een zeeschip.

Standpunt over Ketenzorg; gedeeltelijke vergoeding door derde gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft een vraag beantwoord over de betalingen door derden voor de inzet van praktijkmanagers.