Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

98 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: StandpuntBelastingsoort: Loonbelasting (LB), Premieheffing (PH)

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

KG:041:2024:8 Zeevarende die volledig buiten Nederland werkt

27-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van België is werkzaam als zeevarende in het internationaal verkeer. Hij werkt voor een Nederlandse inhoudingsplichtige en vervult zijn dienstbetrekking geheel buiten Nederland. Artikel 15, derde lid van het belastingverdrag Nederland –…

KG:204:2024:6 Reiskosten bij tijdelijk verblijf

20-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Casus 1 Een werknemer verblijft in het voorjaar (mei t/m juni) elk weekend op de camping. Hij reist vrijdag van kantoor naar de camping en maandag van de camping weer naar kantoor. De rest…

KG:041:2024:6 30%-regeling, overgangsregelingen, onderbreking

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 en 1 januari 2025 zijn er wijzigingen doorgevoerd ten aanzien van de 30%-regeling. Het betreft per 1 januari 2024: de aftopping en de versobering (artikel 31a, achtste lid,…

KG:041:2024:5  Artikel 6, zesde lid, Wet LB 1964. Verleggingsregeling voor de premies werknemersverzekeringen

13-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Werkgever A is een buiten Nederland gevestigd concernonderdeel. Onderdeel van het concern is de Nederlandse inhoudingsplichtige B. De buitenlandse werkgever A heeft een werknemer in dienst die in Nederland sociaal verzekerd is. Werkgever A…

KG:204:2024:5 Bijzondere invaliditeitsverhoging

06-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Militairen hebben onder voorwaarden recht op een militair invaliditeitspensioen (hierna: MIP).[voetnoot 1] Dit is het geval als sprake is van invaliditeit van 10% of hoger door een dienstongeval.[voetnoot 2] Het MIP komt pas na…

KG:041:2024:4 30%-regeling, versobering, wisseling van inhoudingsplichtige

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de werknemer van…

KG:041:2024:3 30%-regeling, versobering, verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 wordt bij de toepassing van de 30%-regeling na 20 maanden de 30%-vergoeding gemaximeerd tot een 20%-vergoeding en na de volgende 20 maanden een 10%-vergoeding. Als de 30%-beschikking een…

KG:041:2024:2 30%-regeling, versobering, kortingsregeling

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2024 is de 30%-regeling versoberd door middel van een 30-20-10 regel (artikel 31a, achtste lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, hierna: Wet LB 1964). Voor een periode…

KG:204:2024:4 gebruikelijk loon bij commissaris-bv

01-02-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een commissaris-bv ontvangt een beloning van € 35.000 op jaarbasis voor het uitvoeren van een commissariaat. De directeur/enig aandeelhouder van de bv (hierna: de dga) die de werkzaamheden als commissaris feitelijk verricht, besteedt maximaal vier…

KG:204:2024:3 A1-verklaring

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De A1-verklaring is een verklaring over de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving. Een A1-verklaring uit Nederland is een bewijs dat een werknemer in Nederland verzekerd blijft ook al werkt de werknemer tijdelijk buiten Nederland. Een A1-verklaring…

KG:204:2024:2 Gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (hierna: GVVA) ofwel Single Permit is een vergunning die vreemdelingen van buiten de EU, EER en Zwitserland het recht geeft om in Nederland te verblijven en te…

KG:204:2024:1 Tewerkstellingsvergunning

16-01-2024 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Het aanvragen van een tewerkstellingsvergunning (hierna: TWV) voor een werknemer met een niet EER[voetnoot 1]-nationaliteit of Zwitserse nationaliteit is een wettelijke verplichting voor de werkgever.[voetnoot 2] Artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid…

KG:204:2023:25 Aanwijzen vergoeding huisvestingskosten

28-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever[voetnoot 1] vergoedt aan ingekomen werknemers eerste en dubbele huisvestingskosten en wil de vergoedingen aanwijzen als eindheffingsbestanddeel in de zin van artikel 31, eerste lid, onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting…

KG:204:2023:24 Medische keuring chauffeurskaart

21-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De chauffeurskaart is een aan de bestuurder afgegeven boordcomputerkaart waarmee de boordcomputer de identiteit van de desbetreffende bestuurder kan vaststellen en waarop gegevens kunnen worden opgeslagen.[voetnoot 1] Een bestuurder van een auto waarmee taxivervoer…

KG:204:2023:23 Overlijdensuitkering

19-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) geniet pensioen van zijn eigen pensioen-bv. Hij is niet in echte of fictieve dienstbetrekking bij deze bv. De partner[voetnoot 1] van de dga ontvangt na diens overlijden een eenmalige overlijdensuitkering…

KG:204:2023:22 Toepassing anoniementarief

27-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever heeft een werknemer in dienst die van plan is om de huur van zijn woning op te zeggen om vervolgens in een camper te gaan wonen zonder vaste verblijfplaats. Verdere informatie over…

KG:204:2023:21 Correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever is met zijn werknemer voor toepassing van de 30%-regeling een addendum conform vraag 18 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 augustus 2013 overeengekomen. Dit betekent dat het oorspronkelijk…

KG:041:2023:15 Artikel 32bb Wet LB 1964, Excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende werknemer

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A werkt in dienstbetrekking bij een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige. A woont in Duitsland en verricht zijn werkzaamheden voor 60% in Nederland en 40% in Duitsland. Hij ontvangt een vertrekvergoeding in de zin van…

KG:041:2023:14 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding en verdragstoepassing bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij is…

KG:041:2023:13 Artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende bestuurder

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een persoon die niet in Nederland woont, verricht werkzaamheden in de functie van bestuurder van een in Nederland gevestigd lichaam. Hij verricht zijn werkzaamheden deels in Nederland en deels in zijn woonland. Hij ontvangt…

KG:041:2023:12 Vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

21-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een extraterritoriale werknemer maakt kosten omdat zijn kinderen naar een internationale school gaan. De school is gevestigd buiten Nederland. De werkgever wil de kosten vergoeden. Vragen Antwoorden Beschouwing vraag 1 Indien een extraterritoriale werknemer…

KG:204:2023:20 belastingadvieskosten voor een bezwaar in de inkomstenbelasting

24-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever laat voor zijn in Nederland woonachtige leden van de Raad van Bestuur (hierna: boardleden) de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting verzorgen door een belastingadvieskantoor. De boardleden verrichten werkzaamheden in Nederland en in Duitsland. Tussen…

KG:204:2023:19 onderbroken loontijdvak

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In de Handreiking “Welke tijdvaktabel gebruikt u bij een onderbroken loontijdvak?” (hierna: de Handreiking) op Forum Salaris (update 28 april 2022) is het volgende voorbeeld opgenomen: “VoorbeeldWerknemers Piet en Frans gaan allebei met onbetaald…

KG:204:2023:18 Persoonlijk pensioenadvies

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioen (hierna: Wtp) per 1 juli 2023 zijn pensioenuitvoerders op grond van artikel 48a van de Pensioenwet[Voetnoot 1] (hierna: PW) verplicht deelnemers te begeleiden bij hun pensioenkeuzes.…

KG:204:2023:17 Eerder uitkeren stamrecht

26-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Voor stamrechten die uiterlijk 31 december 2013 zijn toegekend, blijft via het overgangsrecht van artikel 39f van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB…