Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt over pre-vbi winstreserves (artikel 1, vijfde lid, onderdeel b, Wet op de dividendbelasting 1965) gepubliceerd

30-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of inhouding van dividendbelasting achterwege mag blijven indien nog geen belaste opbrengst ter beschikking is gesteld ter

Standpunt over teruggaaf van kapitaal door een open commanditaire vennootschap gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een open commanditaire vennootschap een onbelaste teruggaaf van kapitaal kan doen indien er zuivere winst is.

Standpunt over artikel 11 Wet DB, afdrachtvermindering en verdragstoepassing gepubliceerd

29-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de hoogte van een teruggaaf van dividendbelasting onder een belastingverdrag afhankelijk is van de toepassing van een

Standpunt over de vergelijkbaarheid van de Gemeinnützige GmbH met een BV gepubliceerd

01-06-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een vraag beantwoord over de vergelijkbaarheid van de Gemeinnützige GmbH, opgericht naar het recht van Duitsland, met een naar

Standpunt over overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie gepubliceerd

18-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van de verdwijnende naar de verkrijgende rechtspersoon als

Standpunt over inkoop van aandelen tegen onzekere toekomstige vergoeding gepubliceerd

11-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord op welk moment en waarover dividendbelasting is verschuldigd indien de inkoop van aandelen plaatsvindt tegen contanten en

Standpunt over objectieve voorwaarde IB ondernemer, artikel 4, derde lid, onderdeel c, Wet op de dividendbelasting 1965 gepubliceerd

11-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of door een opbrengstgerechtigde aan de objectieve toets als bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onderdeel c, Wet DB

Standpunt over inhoudingsvrijstelling en notificatieplicht gepubliceerd

04-04-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of het niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting van artikel 4, elfde lid, Wet DB tot gevolg heeft dat de

Kwalificatie Société Civile (Frankijk) gepubliceerd

22-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Société Civile, opgericht naar het recht van Frankrijk, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing

Standpunt gepubliceerd over een inkoopoverschot en de toepassing van de inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden

22-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden van toepassing is op een inkoopoverschot in de zin van artikel 3,