Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt over de vergelijkbaarheid van de Gemeinnützige GmbH met een BV gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft een vraag beantwoord over de vergelijkbaarheid van de Gemeinnützige GmbH, opgericht naar het recht van Duitsland, met een naar

Standpunt over overgang onder algemene titel als gevolg van juridische fusie gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de overgang onder algemene titel van het gehele vermogen van de verdwijnende naar de verkrijgende rechtspersoon als

Standpunt over inkoop van aandelen tegen onzekere toekomstige vergoeding gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord op welk moment en waarover dividendbelasting is verschuldigd indien de inkoop van aandelen plaatsvindt tegen contanten en

Standpunt over objectieve voorwaarde IB ondernemer, artikel 4, derde lid, onderdeel c, Wet op de dividendbelasting 1965 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of door een opbrengstgerechtigde aan de objectieve toets als bedoeld in artikel 4, derde lid, aanhef en onderdeel c, Wet DB

Standpunt over inhoudingsvrijstelling en notificatieplicht gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of het niet of niet tijdig voldoen aan de informatieverplichting van artikel 4, elfde lid, Wet DB tot gevolg heeft dat de

Kwalificatie Société Civile (Frankijk) gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Société Civile, opgericht naar het recht van Frankrijk, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing

Standpunt gepubliceerd over een inkoopoverschot en de toepassing van de inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling op deelnemingsdividenden van toepassing is op een inkoopoverschot in de zin van artikel 3,

Kwalificatie gepubliceerd van een Société Civile de Placement Immobilier

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Société Civile de Placement Immobilier, opgericht naar het recht van Frankrijk, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van

Kwalificatie gepubliceerd van een private company limited by shares, Mauritius

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een private company limited by shares, opgericht naar het recht van Mauritius gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing

Standpunt over meegekocht dividend bij niet-ingezeten lichaam gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of in het kader van de belastingdrukvergelijking van artikel 10a Wet DB rekening gehouden dient te worden met de afboeking