Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie Kommanditgesellschaft (Oostenrijk)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Kommanditgesellschaft, aangegaan naar het recht van Oostenrijk, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de

Standpunt gepubliceerd over Interest Rate Swap met mandatory break clausule

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft twee vragen beantwoord over het bepalen van de winst bij een Interest Rate Swap met een zogenoemde mandatory break clausule.

Standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beƫindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft een standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beƫindigen van

Standpunt gepubliceerd over waardering onderlinge vorderingen en schulden bij aangaan fiscale eenheid (artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft een vraag beantwoord over de samenloop tussen artikel 15aj, tweede lid en 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging gevolgd door

Standpunt gepubliceerd over inkoop en doorlevering om niet (10-1-j en 10c Wet Vpb 1969)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of kosten van een certificaatspaarplan voor werknemers, voor zover die voortvloeien uit het om niet leveren van

Standpunt gepubliceerd over regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een belang dat kleiner is dan 5% van het nominaal gestort kapitaal van een

Standpunt gepubliceerd over de vorming van een passiefpost in verband met de inframarginale elektriciteitsheffing

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de vorming van een passiefpost met betrekking tot de inframarginale elektriciteitsheffing.

Standpunt gepubliceerd over de achterwaartse verrekening van verlies 2022 met winst 2021

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of de achterwaartse verrekening van een verlies uit 2022 met een winst over 2021 onderhevig is aan de temporiseringsregels

Standpunt gepubliceerd over de reikwijdte van een beschikking met voorwaarden (bedrijfsfusiefaciliteit)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft de vraag beantwoord of een op grond van artikel 14, tweede lid, Wet Vpb 1969 afgegeven beschikking ook de zekerheid geeft dat de

Standpunt gepubliceerd over de giftenaftrek bij de bv met als enig aandeelhouder een vereniging

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of de giftenaftrek en het beleidsbesluit over de samenloop van giftenaftrek en uitdeling ook van toepassing kunnen zijn als de