Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Vennootschapsbelasting

Standpunt gepubliceerd over proceskosten W&I-verzekering en aankoopkosten deelneming

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of proceskosten, met betrekking tot een juridische procedure inzake een claim uit hoofde van een Warranty & Indemnity-verzekering

Standpunt vervallen over artikel 20a Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

Standpunt KG:011:2023:7 is d.d. 9 maart 2024 vervallen in verband met de inwerkingtreding van het besluit van 27 februari 2024, Stcrt. 2024, 6592. Dit besluit bepaalt in onderdeel 2.1. het beleid

Standpunt gepubliceerd over de aftrek van kosten en lasten in verband met geldboeten en dwangsommen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen betreffende kosten en lasten die gemaakt zijn voor de oplegging van een geldboete en dwangsom vallende onder de posten van artikel 3.14,

Standpunt gepubliceerd over de zorgvrijstelling Vpb: monistisch bestuursmodel en kwalificerend aandeelhouderschap

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een stichting met een monistisch bestuursmodel (one tier board) kan worden aangemerkt als kwalificerende

Standpunt gepubliceerd over de samenloop tussen de kwijtscheldingswinstvrijstelling en de renteaftrekbeperking van artikel 15b Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de samenloop tussen de kwijtscheldingswinstvrijstelling van art. 3.13 Wet IB 2001 en de renteaftrekbeperking van art. 15b Wet Vpb 1969,

Standpunt gepubliceerd over de vraag of een vermogen dat wordt gehouden door een pensioenlichaam zelfstandig kwalificeert als doelvermogen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of een fondsvermogen dat wordt beheerd door een buiten de EU/EER gevestigde rechtspersoon kwalificeert als

Standpunt gepubliceerd over artikel 15ai Wet Vpb 1969 en een boekverlies

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft de vraag beantwoord of op grond van artikel 15ai Wet Vpb 1969 een boekverlies kan worden genomen, als op het ontvoegingstijdstip de

Standpunt gepubliceerd over een resultaat op een valutatermijncontract en de kostprijs/aankoopkosten deelneming

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of een resultaat dat is behaald met een valutatermijncontract dient te (of mag) worden geactiveerd als onderdeel van de kostprijs van

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of een toezegging in de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het aandeelhoudersvereiste van artikel 28, tweede lid,

Standpunt gepubliceerd over de coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of artikel 10-1-j Wet Vpb 1969 van toepassing kan zijn op een coöperatie die rechten op aandelen in het kapitaal van een