Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt over gelieerdheid in de zin van de Wet bronbelasting 2021 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van gelieerdheid in de zin van de Wet bronbelasting 2021.

Standpunt over terugbetaling kapitaal en formele vereisten gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een onbelaste teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort in de zin van artikel 3, eerste lid,

Standpunt over gestort kapitaal en effectieve economische gerechtigdheid gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij de vaststelling van het gestorte kapitaal het agio kan worden verdeeld op basis van de effectieve economische

Standpunt over inhoudingsvrijstelling en lijfrenterekening gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling zoals bedoeld in artikel 4, zesde lid, Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing is in

Standpunt over de inkoopfaciliteit van artikel 4c Wet DB en vrijgestelde dividenden in contanten gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een dividend dat onder de reikwijdte van een inhoudingsvrijstelling valt als dividend in contanten kan worden aangemerkt

Standpunt over de ontgaanstoets bij splitsing gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een splitsing waarbij de activa die overgaan op de andere rechtspersoon of achterblijven bij de splitsende

Standpunten over coöperatie en een in aandelen verdeeld kapitaal gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een viertal vragen beantwoord met betrekking tot een coöperatie en in hoeverre er sprake kan zijn van een in aandelen verdeeld kapitaal.

Standpunt over Regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav-1) of de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2) gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vragen wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting indien wordt deelgenomen aan de regeling provinciale aankoop en beëindiging

Standpunt over belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting bij verkrijging lidmaatschapsrecht koopstudio gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft de vraag beantwoord of de verkrijging van een lidmaatschapsrecht van een vereniging een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting betreft indien het

Standpunt over samenloopvrijstelling en OZR gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing is bij de verkrijging van de aandelen van een