Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Algemene wet inzake rijksbelastingen

Standpunt over heffen schenkbelasting van de begiftigde bij intrekking ANBI-status schenker met terugwerkende kracht

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of de inspecteur alsnog schenkbelasting kan heffen van de begiftigde vanwege het achteraf vervallen van de vrijstelling van artikel 33, sub 10

Standpunt gepubliceerd over het begrip 'commerciële tarieven' in relatie tot anbi's.

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een aantal vragen beantwoord rondom het begrip ‘commerciële tarieven’ in relatie tot algemeen nut beogende instellingen

Standpunt over verzoek om toepassing artikel 4.12a Wet IB 2001 en ambtshalve vermindering aanslag

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het feit dat een verzoek om toepassing van artikel 4.12a Wet IB 2001 is gedaan na het onherroepelijk worden van de aanslag aan ambtshalve

Standpunt over belastingrente bij niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de bedrijfsopvolgingsregeling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer bij verval van de voorwaardelijke vrijstelling voor de erfbelasting vanwege het niet meer voldoen aan het voortzettingsvereiste van de

Standpunt over de vraag of een bezwaar tegen een nihilaangifte omzetbelasting of tegen de voldoening op aangifte omzetbelasting ertoe kan leiden dat meer belasting wordt teruggegeven dan eerder is voldaan gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of een bezwaar tegen een nihilaangifte omzetbelasting of tegen de voldoening op aangifte omzetbelasting ertoe kan leiden dat meer belasting

Standpunt over de vraag of een aanslag inkomstenbelasting in het jaar van overlijden kan worden opgelegd gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het ingeval van overlijden van belastingplichtige mogelijk is om de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het overlijdensjaar vast te

Standpunt over een standpunt van een kennisgroep en artikel 8:42 jo. artikel 8:29 van de Awb gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord wanneer voor een standpunt van een kennisgroep dat kwalificeert als een op de zaak betrekking hebbend stuk in de zin van artikel 8:42 van de

Standpunt over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de begrippen fout en kenbaarheid van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR.

Standpunt over de mogelijkheid om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft de vraag beantwoord of het mogelijk is om met toepassing van artikel 16, tweede lid, onderdeel c, van de AWR een conserverende navorderingsaanslag vast te stellen.