Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Standpunt over de inkoopfaciliteit van artikel 4c Wet DB en het doen van aangifte dividendbelasting gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een inhoudingsplichtige verplicht is een aangifte dividendbelasting in te dienen indien door toepassing van de

Standpunt over de samenloop van een tax sparing credit en de dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een tax sparing credit uit een belastingverdrag voor toepassing van de dooruitdelingsfaciliteit kan worden aangemerkt

Standpunt over een grensoverschrijdende fusie gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een vennootschap, in het geval van een grensoverschrijdende fusie, in aanmerking komt voor de step-up zoals bedoeld in

Standpunt over de gevolgen van keuzedividend voor de heffing van dividendbelasting gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de keuze van een aandeelhouder tussen een uitdeling van winst of een terugbetaling van kapitaal gerespecteerd dient te

Standpunt over gelieerdheid in de zin van de Wet bronbelasting 2021 gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van gelieerdheid in de zin van de Wet bronbelasting 2021.

Standpunt over terugbetaling kapitaal en formele vereisten gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een onbelaste teruggaaf van hetgeen op aandelen is gestort in de zin van artikel 3, eerste lid,

Standpunt over gestort kapitaal en effectieve economische gerechtigdheid gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij de vaststelling van het gestorte kapitaal het agio kan worden verdeeld op basis van de effectieve economische

Standpunt over inhoudingsvrijstelling en lijfrenterekening gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of de inhoudingsvrijstelling zoals bedoeld in artikel 4, zesde lid, Wet op de dividendbelasting 1965 van toepassing is in

Standpunt over de inkoopfaciliteit van artikel 4c Wet DB en vrijgestelde dividenden in contanten gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een dividend dat onder de reikwijdte van een inhoudingsvrijstelling valt als dividend in contanten kan worden aangemerkt

Standpunt over de ontgaanstoets bij splitsing gepubliceerd

12-12-2022 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een splitsing waarbij de activa die overgaan op de andere rechtspersoon of achterblijven bij de splitsende