Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Dividend- en bronbelasting

Kwalificatie gepubliceerd van een Portugese Sociedade Anónima (SA)

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Sociedade Anónima (SA), opgericht naar het recht van Portugal gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de

Kwalificatie gepubliceerd van een Vennootschap onder firma naar het recht van België

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft de vennootschap onder firma naar het recht van België opnieuw gekwalificeerd. Dit naar aanleiding van de wijziging van het

Standpunt over uitleg begrip contant dividend in de zin van artikel 4c Wet DB gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of verkapte winstuitdelingen onder het begrip “dividend in contanten” vallen, zoals opgenomen in artikel 4c van de Wet

Standpunt over toepassing dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB op uitkeringen zonder inhouding gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een inhoudingsplichtige bij de toepassing van de afdrachtvermindering van artikel 11 Wet DB rekening mag houden met

Standpunt over tijdstip inhouding beursfonds gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord op welk tijdstip een beursvennootschap die dividend uitkeert haar opbrengst ter beschikking stelt zoals bedoeld in artikel

Standpunt over middellijke inkoop van aandelen bij aandelenruil gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een middellijke inkoop van aandelen kan worden onderkend bij een aandelenruil, waarbij de dochtervennootschap alle

Standpunt over middellijke inkoop van aandelen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft een vraag beantwoord of in het geval van een koop van aandelen in de moedervennootschap door de dochtervennootschap er sprake is van een

Standpunt over de inkoopfaciliteit van artikel 4c Wet DB en het doen van aangifte dividendbelasting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een inhoudingsplichtige verplicht is een aangifte dividendbelasting in te dienen indien door toepassing van de

Standpunt over de samenloop van een tax sparing credit en de dooruitdelingsfaciliteit van artikel 11 Wet DB gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een tax sparing credit uit een belastingverdrag voor toepassing van de dooruitdelingsfaciliteit kan worden aangemerkt

Standpunt over een grensoverschrijdende fusie gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft de vraag beantwoord of een vennootschap, in het geval van een grensoverschrijdende fusie, in aanmerking komt voor de step-up zoals bedoeld in