Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over Verdrag NL – BEL, arbeidsartikel, exploitatie van een schip

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH-aanslag heeft een standpunt ingenomen over de uitleg van het begrip ‘exploitatie’ in artikel 15, derde lid, van het belastingverdrag Nederland-België.

Standpunt gepubliceerd over excessief lenen en artikel 10a.23 Wet IB 2001

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of eigenwoningschulden die op 31 december 2022 bestaan, blijven vallen onder de overgangsbepaling van artikel 10a.23 van de Wet

Standpunt gepubliceerd over zogenoemde BOR-advieskosten geen ten laste van vervreemder komende kosten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of BOR-advieskosten ‘ten laste van de vervreemder komende kosten’ in de zin van artikel 4.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zijn.

Standpunt gepubliceerd over de beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 en een non-deliverable valutatermijncontract

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of het verschil tussen de spotkoers en de overeengekomen termijnkoers bij het afsluiten van een ‘non-deliverable’

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling op voordelen uit een optierecht met een geleidelijke uitoefeningsmogelijkheid

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op de voordelen uit hoofde van een verkregen optierecht in de situatie waarin de

Standpunt gepubliceerd over het opleggen van een naheffingsaanslag MRB bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situatie een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 69 Wet MRB 1994 wanneer er niet wordt voldaan aan de gestelde

Standpunt gepubliceerd over het al dan niet opleggen van een naheffingsaanslag bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situaties een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 35 Wet MRB 1994, wanneer het motorrijtuig geschorst op de

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 bij een gebroken boekjaar

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstfaciliteiten en firmaproblematiek heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 van artikel 3.34 Wet IB 2001 in samenhang

Standpunt gepubliceerd over of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding kan worden aangemerkt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding in de zin van artikel 9, lid 5, van de Wet op

Standpunt gepubliceerd over de betekening(skosten) van een uniforme titel

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of artikel 4:122 Awb van toepassing is op de betekening van een uniforme titel bij invordering op grond van wederzijdse