Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de oldtimervrijstelling wordt verleend voor vrachtauto’s en autobussen als er geen nieuwe verklaring voor niet-bedrijfsmatig gebruik van het

Standpunt gepubliceerd over vergoeding wettelijke rente over teruggaaf invorderingsrente en vervolgingskosten

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft de vraag beantwoord of de ontvanger op grond van het Burgerlijk Wetboek wettelijke rente moet vergoeden over een ambtshalve teruggaaf van

Standpunt gepubliceerd over dubbele belastingheffing bij deelname in fiscaal niet-transparante GmbH & Co. KG

23-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of eventuele dubbele belastingheffing over het commanditaire aandeel van een in Nederland gevestigde BV in een in Duitsland gevestigde,

Standpunt gepubliceerd over heffingvrij vermogen en heffingskorting bij navordering

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst en Kennisgroep formeel recht hebben de vragen beantwoord of en zo ja, op welke wijze de inspecteur bij het opleggen van een navorderingsaanslag rekening

Standpunt gepubliceerd over periodieke gift met als ontbindende voorwaarde een onzekere gebeurtenis

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake is van wezenlijke onzekerheid wanneer de belastingplichtige de periodieke gift kan beëindigen in de situatie dat

Standpunt gepubliceerd over ontbindende voorwaarde die door schenker kan worden ingeroepen in periodieke schenkingsovereenkomst

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de jaarlijkse schenking van certificaten van aandelen als periodieke gift in aanmerking kan worden genomen wanneer de

Standpunt gepubliceerd over deelgerechtigdheid in een commanditaire vennootschap en box 3

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze vennoten hun (deel)gerechtigdheid/aandeel in een besloten commanditaire vennootschap, die geen onderneming in de

Standpunt gepubliceerd over vergoeding schoolgelden internationale school gevestigd buiten Nederland

21-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over het vrijgesteld vergoeden van de kosten voor internationale scholen.

Standpunt gepubliceerd over de remittance-bepaling in het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en lucratief belang

20-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt gepubliceerd over de reikwijdte van de remittance-bepaling (artikel 22, eerste lid) van het verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en

Standpunt gepubliceerd over mogelijke discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023

20-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een standpunt gepubliceerd over het gebruik van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 van de Uitvoeringsregeling BPM 1992 per 1 juli 2023. Dit standpunt gaat over de