Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Nieuws

Standpunt gepubliceerd over gift, bevoordeling bij verstrekken onzakelijke lening aan een bv

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft een vraag beantwoord over de bevoordeling bij het verstrekken van een onzakelijke lening aan een bv.

Standpunt gepubliceerd over inkomsten van een religieuze en giftenaftrek

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de inkomsten van een religieuze belastingplichtige, die worden afgestaan aan de gemeenschap, een aftrekbare gift kunnen

Standpunt ingetrokken over BOR, omvorming indirecte gewone aandelen in tracking stocks, voortzettings- en bezitseis

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep successiewet heeft onderstaand standpunt ingetrokken, omdat het niet in overeenstemming is met het daarna gepubliceerde standpunt KG:003:2024:2 van de Kennisgroep aanmerkelijk belang.

Standpunt gepubliceerd over de concernregeling

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de beoordeling van het 10%-criterium bij toepassing van de concernregeling.

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van artikel 13d, zevende lid, Wet Vpb 1969 in het geval van een tussentijdse kapitaalstorting

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord wat de omvang is van het in aanmerking te nemen liquidatieverlies in verband met de ontbinding en voltooide vereffening van een

Standpunten geactualiseerd naar aanleiding van wijziging giftenbesluit

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft twee standpunten geactualiseerd naar aanleiding van het wijzigingsbesluit van de Staatssecretaris van Financiën van 5 maart 2024 (Stcrt. 2024,

Standpunt gepubliceerd over notariële samenwoonovereenkomst en fiscaal partnerschap

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige en haar vader als fiscale partners voor de Wet inkomstenbelasting 2001 kwalificeren wanneer zij op

Standpunt gepubliceerd over nagekomen ontvangen rente op een onzakelijke lening

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of nagekomen ontvangen zogenoemde ‘vuistregel-rente’ minus de eerder in aanmerking genomen zogenoemde 'WEV-rente' op een

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van het pensioenvermogen vallende onder een Pensionstreuhand

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht en kwalificatie rechtsvormen heeft de vraag beantwoord of het pensioenvermogen dat valt onder een Pensionstreuhand volgens Duits recht, kwalificeert als doelvermogen in

Standpunt gepubliceerd over Verdrag NL – DEU, pensioenartikel, Erwerbsminderungsrente

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet-winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van het pensioenartikel (artikel 17) in het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland indien